Radnici "Komunalnog preduzeća" iz Trebinja predstavili su jutros novo vozilo za odvoz otpada i novih 200 kontejnera za papir, staklo i mješoviti otpad, koji će u narednom periodu biti postavljeni širom grada.

komunalno novo vozilo.jpg

Direktor ovog preduzeća Nedeljko Lambeta naveo je da je riječ o investiciji od 100.000 KM, koju je "Komunalno" obezbijedilo u okviru projekta "Selektivnim otpadom do čistijeg i urednijeg grada", posredstvom Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. 

"Fond je učestvovao sa 70, a `Komunalno` sa 30 odsto sredstava. Ovo je prvi korak ka organizovanom selektivnom prikupljanju i razdvajanju otpada na području Trebinja", istakao je Lambeta. 

On je pojasnio da će prikupljeni otpad biti odvajan na gradskoj deponiji "Obodina", odakle će biti transportovan do najbliže reciklažne stanice na dalju obradu. 

Lambeta je dodao da je u okviru ovog projekta odigrano i 12 predstava i održana četiri predavanja za najmlađe Trebinjce, kojima je prisustvovalo više od 2.500 djece, a koji su upoznati o neophodnosti razdvajanja otpada. 

On je rekao da je u narednom periodu cilj "Komunalnog" izgradnja hale sa presom gdje će sav otpad sa područja Trebinja biti mašinski razdvajan. 

"Kada instaliramo tu vrstu opreme bićemo u stanju da dio otpada pretvaramo u humus, čime ćemo pomoći ljudima koji se bave poljoprivredom", naveo je Lambeta. 

On je podsjetio da je u ranijem periodu na području Trebinja postavljeno 16 kontejnera za selekciju otpada, koji su bili donacija banjalučke firme "Euro beta".