Na zgradi trebinjskog Kulturnog centra postavljen je LCD displej čija je namjena turistička prezentacija nedovoljno afirmisanih lokacija i objekata kulturno-istorijskog nasljeđa juga Hercegovine.

lcd kulturni centar trebinje.jpg

Nabavka i montaža displeja dio je planiranih aktivnosti u okviru EU projekta prekogranične saradnje BiH i Crne Gore pod nazivom "Stare staze bezvremenog nasljeđa i tradicije", koji sprovodi Kulturni centar Trebinje sa partnerima iz Trebinja i crnogorskih opština Nikšić i Plužine. 

"Kao jedan od problema u Trebinju prepoznali smo da poprilično veliki broj kulturno-istorijskih veoma vrijednih objekata i lokacija nije u dovoljnoj mjeri valorizovan u turističkom smislu", rekao je koordinator projekta Miljan Vuković. 

On je istakao da će krajem avgusta ili u prvoj polovini septembra ponovo zaploviti i trebinjske lađe, nakon uređenja starih dokova na Trebišnjici, prilaza marini, ali i rekonstrukcije preostalog dijela bedema Starog grada, što će, takođe, biti finansirano iz sredstava odobrenih za projekat. 

"Tu će biti malo pristanište za 10 tradicionalnih trebinjskih lađa čija je izrada u završnoj fazi, što će biti novi sadržaj za Trebinjce i turiste", istakao je Vuković. 

Ukupna vrijednost projekta je oko 650.000 KM, od kojih EU finansira 85 odsto iznosa, dok je preostalih 15 odsto obaveza grada Trebinja, Kulturnog centra Trebinje i Centra za kulturu Plužine.