U Bolnici Trebinje danas je otvoren Centar za hiperbaričnu i podvodnu medicinu, gdje će pacijentima biti omogućene savremene metode u prevenciji i liječenju svih bolesti, ali i mnogih povreda i trovanja.

baro komora trebinje (2).JPG

Riječ je o poslovno-tehničkoj saradnji Centra hiperbarične oksigenacije "Baromed" iz Beograda i Bolnice Trebinje, koja je zaključila ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, čime su tretmani u hiperbaričnoj komori omogućeni građanima Trebinja u njihovom gradu. 

Direktor Bolnice Borislav Grubač je istakao da građani istočne Hercegovine radi liječenja ovim tretmanom neće više morati ići u udaljene zdravstvene centre - Banjaluku, Foču, Mostar, gdje su čekali i po šest mjeseci, te dodao da im je za ovo liječenje u Trebinju potrebna samo uputnica porodičnog ljekara. 

On je napomenuo da će hiperbarična komora raditi od 7.00 do 22.00 časa, a po potrebi i u trećoj smjeni. 

Grubač je zahvalio gradonačelniku Trebinja Luki Petroviću, uz čiji trud i zalaganje su uspjeli da realizuju otvaranje i pružanje usluga baromedicine u ovom gradu. 

"Na ovaj način rješavamo ono što smo prije nekoliko mjeseci obećali - da ćemo smanjiti listu čekanja u pogledu svih indikovanih bolesti", rekao je Grubač i dodao da je u hiperbaričnoj komori zaposleno šest zdravstvenih radnika. 

Vlasnica preduzeća "Baromed" iz Beograda Brankica Stević istakla je da je zadovoljstvo što su Uprava grada, sa Petrovićem na čelu i direktor Grubač prepoznali neophodnost ovakvog projekta za grad. 

"Prema statistici, jedna od najčešćih dijagnoza bolesti koje se uspješno tretiraju ovom granom medicine je dijabetes. Trebinje ima oko 2.500 dijabetičara, a hiperbarična komora će im pomoći u prevazilaženju i saniranju problema", istakla je Stevićeva. 

Ona je dodala da ne postoji grana medicine u kojoj ova vrsta terapije nije zastupljena. 

baro komora trebinje (1).JPG

Nakon što je sa Stevićevom i Grubačem otvorio hiperbarični centar, Petrović je istakao da je ovo pozitivan primjer javno-privatnog partnerstva između bolnica i "Baromeda". 

Petrović je izrazio zadovoljstvo činjenicom da u Trebinju sada postoji još jedna zdravstvena usluga zbog koje građani ovog grada, ali i Hercegovine, neće morati da putuju van svoje regije, te napomenuo da je ovo najsavremenija barokomora. 

"Pravo je zadovoljstvo da je i Bolnica prepoznala potrebu radi svojih pacijenata i što je naša Trebinjka, koja je došla iz Beograda, uložila novac u ovaj grad", istakao je Petrović. 

U zavisnosti indikovane bolesti, tretman u hiperbaričnoj komori traje od 60 do 90 minuta. 

Terapija hiperbaričnom oksigenacijom je lijek kod gasne gangrene, trovanja ugljen-monoksidom, te dekompresione bolesti kada ovaj tretman spasava život. 

Ova terapija ima veliki značaj kod komplikacija dijabetesa, hroničnih rana, problema sa cirkulacijom, infekcija kostiju, gangrene, gdje se uz medikamentoznu i hiruršku terapiju znatno smanjuje vrijeme zarastanja, smanjuje broj amputacija, te poboljšava kvalitet života. 

baro komora trebinje (3).JPG

Ovim liječenjem ubrzava se i proces rehabilitacije nakon moždanog udara, kao i poslije određenih operativnih zahvata, a tretmani hiperbarične oksigenacije primjenjuju se i u prevenciji kod zdravih ljudi i sportista. 

U kozmetici, tretman hiperbarične oksigeancije koristi se zbog uticaja na ćelijski metabolizam, ubrzane sinteze kolagena i poboljšanja elastičnosti kože. 

Komora je opremljena najsavremenijim kompjuterizovanim pultom, kao i pultom za manuelno upravljanje komorom.