Poznati beogradski endokrinolog Marko Stojanović pregledao je tokom vikenda u Bolnici Trebinje 50 pacijenata i upozorio da je povećan broj onih sa poremećajima rada štitne žlijezde.

bolnica-trebinje.jpg

Stojanović kaže da je najviše bilo pacijenata srednje životne dobi, koji su došli na kontrolni pregled, a dijagnostikovani su im poremećaji koji su vezani za usporen ili ubrzan rad ove žlijezde, te onih koji su imali prisustvo čvornatih promjena u unutrašnjosti štitne žlijezde. 

"Sa jedne strane, jedan od razloga povećanog broja oboljelih, u posljednje vrijeme, može da bude i lakše otkrivanje, koje je omogućeno boljom laboratorijskom i ultrazvučnom dijagnostikom. Sa druge strane, veliki je broj pacijenata koji imaju neki od autoimunih poremećaja, a porast tih bolesti se dovodi u vezu sa savremenim načinom života", rekao je on. 

Stojanović ističe da je veoma važno da se ne podliježe tradicionalnoj oznaci da u bolesti štitne žlijezde - ženske. 

"To nije u potpunosti tačno, pogotovo ako govorimo o čvornatim promjenama u žlijezdi. Tu je praktično zastupljenost muškaraca i žena približno ista, a pritom je pojava maligniteta čak teža i otkriva se kasnije u težim formama kod muškaraca. Poremećaji ove žlijezde kod oba pola moraju ozbiljno da se shvate, da se prate i adekvatno liječe", kaže Stojanović. 

Ovi specijalistički pregledi su organizovani u cilju smanjenja lista čekanja na endokrinološke preglede u Bolnici Trebinje.