Zašto izabrati i studirati srpski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci?

srpski1.jpg

Iskustva bivših i sadašnjih studenata možete pogledati u kratkim prilozima ispod.

Studijski program srpskog jezika i književnosti "Srpski jezik i srpska književnost" izučavaju se u Banjoj Luci još od davne 1950. godine, i to najprije u sklopu tadašnje Više pedagoške akademije (1950–1969), potom Pedagoške akademije (1969–1994), koja 1994. prerasta u Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Sredinom 2009. studijski programi filološkog usmjerenja, među njima i Studijski program srpskog jezika i književnosti, izdvajaju se iz Filozofskog fakulteta i formiraju zaseban – Filološki fakultet.

Studijski program srpskog jezika i književnosti ima najdužu tradiciju među studijskim programima Filološkog fakulteta u Banjoj Luci i predstavlja – kada je u pitanju nastavnički i saradnički kadar – najveći studijski program pomenutog fakulteta.

Danas ovaj studijski program sadašnjim i budućim studentima nudi, osim osnovnog (dodiplomskog) studija u trajanju od četiri godine (240 ECTS), i studij drugog ciklusa (master studij) u trajanju od godinu dana (60 ECTS), te studij trećeg ciklusa (doktorski studij) u trajanju od tri godine (180 ECTS).

Po završetku osnovnog studija, svršeni studenti stiču zvanje diplomiranih profesora srpskog jezika i književnosti. Nastavni plan i program studijskog programa srpskog jezika i književnosti osmišljen je tako da studentima omogući sticanje veoma raznovrsnih ali i temeljnih znanja iz oblasti srpskog jezika, srpske književnosti, te srpske i opšte kulture.

Osim navedenih oblasti, u sklopu studijskog programa o kojem je riječ izučava se još i svjetska književnost, kao i dva strana jezika.

Kako se profesionalno realizovati nakon završetka studija?

Zahvaljujući pažljivo osmišljenom i u obrazovnom pogledu široko zasnovanom nastavnom programu, diploma koju stiču po završetku studijskog programa srpskog jezika i književnosti omogućava svršenim studentima da se ostvare ne samo kao nastavnici i profesori već i u drugim sferama koje su i te kako u vezi sa ovom profesijom: diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti mogu da rade i kao lektori i korektori u novinskim agencijama, izdavačkim kućama, državnim institucijama, privatnim i državnim firmama te za internet portale, ili prosto da se, pored svog redovnog posla (u školi, na primjer), honorarno bave lektorisanjem.

Diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti, takođe, mogu da se zaposle (nakon položenog bibliotečkog ispita) i kao bibliotekari u osnovnim i srednjim školama, te gradskim i univerzitetskim bibliotekama.

Diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti često se u profesionalnom pogledu realizuju u medijskom prostoru – kao novinari, voditelji i urednici televizijskih i radijskih emisija ili kao spikeri.

Diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti pronalaze zaposlenje i kao urednici u izdavačkim kućama. Diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti, budući da stiču veoma raznovrsna i temeljna znanja iz srpskog jezika i kulture uopšte, uspješno se mogu ostvariti u domenu odnosa s javnošću, i to u prvom redu kao portparoli.

Riječ je o poziciji koja je posljednjih decenija postala nezaobilazna kako u državnim institucijama i preduzećima tako i u privatnim firmama.

Diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti mogu se, takođe, profesionalno realizovati i na različitim pozicijama u institucijama kulture (prije svega kulturnim centrima koji danas postoje u gotovo svakom gradu Republike Srpske).

Diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti isto tako mogu, u cilju sticanja dodatne zarade, držati privatne časove srpskog jezika i srpske i (svjetske) književnosti učenicima osnovnih i srednjih škola, te držati časove pripremne nastave budućim brucošima koji se spremaju za polaganje prijemnog ispita iz srpskog jezika ili književnosti.

Diplomirani profesori srpskog jezika i književnosti mogu podučavati strance srpskom jeziku u školama stranih jezika ili posredstvom individualnih (privatnih) časova.

Budući da posljednjih godina sve više turista posjećuje Bosnu i Hercegovinu i sve više inostranih studenata boravi na našem univerzitetu, potražnja za ovom vrstom profesionalnih usluga postaje sve veća.

I na kraju, diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti, ukoliko želi da se bavim naučnim radom i ukoliko u svojoj oblasti pokaže izuzetne rezultate, može da započne i akademsku (univerzitetsku) karijeru.

Šta kandidat polaže na prijemnom ispitu?

Na prijemnom ispitu kandidat polaže test iz srpskog jezika i test iz srpske književnosti.

Više informacija o prijemnom ispitu kao i testovi s prethodnih kvalifikacionih ispita dostupni su u "Vodiču za polaganje prijemnog ispita", publikaciji Filološkog fakulteta.

Za više informacija možete nam pisati na sljedeće imejl-adrese: danijela.jelic@flf.unibl.org (mr Danijela Jelić, viši asistent), vera.colakovic@flf.unibl.org (mr Vera Čolaković, viši asistent).