Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu danas je počeo 10. godišnji naučni skup "Srpska teologija danas " - vjera i misao u vrtlogu vremena - bogoslovsko i arhijerejsko djelovanje mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija.

naucni skup atanasije amfilohije.jpg

Predsjednik Savjeta Bogoslovskog fakulteta Bogoljub Šijaković rekao je na otvaranju skupa da je malo takvih ličnosti kakve su mitropolit Amfilohije i episkop Atanasije kojima okupljeni odaju zasluženu počast. 

"Ovaj fakultet današnjim skupom i iskazivanjem poštovanja njihovoj teologiji i ukupnom delu vraća mali deo duga koji svi mi, pa i lično dugujemo njima", rekao je Šijaković. 

Prema njegovim riječima, djelo mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija je izuzetno obimno i veoma razuđeno. 

"Oni su ponaosob napisali desetine tomova, stotine i stotine studija i članaka, nebrojeno mnogo beseda i intervjua, učestvovali u velikom broju skupova - ne samo naučnih, nego skupova koji su nekada u jednoj ograničenoj i sputanoj kulturi otvarali nove horizonte", rekao je Šijaković. 

On je naveo da bi se na osnovu njihovih djela mogla studirati teologija. 

"Ovo tim pre što danas, čini mi se, postoji opasnost od raspada teologije na discipline i kurseve i u šta nas sve ugoni takozvana Bolonjska reforma, što zapravo utiče i na problematizaciju integriteta teologije", rekao je Šijaković. 

On je upozorio da postoji opasnost da teologija postane strukovno znanje i, kako je rekao, "viša strukovna škola za ovladavanje nekim zanatom bogoslova". 

"Otpor takvom razvoju događaja predstavlja i delo mitropolita Amfilohija i vladike Atanasije. U njihovom teološkom opusu vidimo snažno jedinstvo teološkog znanja i ne samo teološkog. U njihovom delu je filozofija, istorija, istorijografija... uopšte kultura, naravno na duboko hrišćanski način", istakao je Šijaković. 

On je ocijenio da je njihovo djelo brana protiv rascjepkanosti na discipline i kurseve, protiv jednostranosti u teologiji. 

"U njihovom delu ćemo često naći eksplicitno izražen zahtev za istinom, njihov tekst sadrži poziv na učestvovanje u istini koja se događa i koja se svedoči", rekao je Šijaković. 

Dekan Bogoslovskog fakulteta Predrag Puzović ocijenio je da se naučni doprinos djela mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija vidi u rijetkom bogatstvu tema obrađivanih u različitim prilikama, a prema aktuelnim i neodložnim potrebama Crkve. 

"Dobro je poznato da naučni opus mitropolita Amfilohija i vladike Atanasija čini mnoštvo monografija, zbornika, naučnih ogleda, beseda, eseja i drugih studija", rekao je Puzović. 

Upravnik instituta za teološka istraživanja Bogoslovskog fakulteta Radomir Popović podsjetio je da su mitropolit Amfilohije i vladika Atanasije bivši studenti i predavači Bogoslovskog fakulteta. 

"Posebno zadovljstvo predstavlja činjenica da dvojica naših bivših studenata i bivših učitelja i profesora upravo danas i ovde obeležavaju osam decenija života i višedecenijski rad", rekao je Popović. 

Prema njegovim riječima, vladika Atanasije i mitropolit Amfilohije pripadaju ne samo Bogoslovskom fakultetu već celoj sabornoj crkvi i njenom dubokom bogoslovskom nasljeđu. 

"Naša je obaveza, te moralni i duhovni imperativ da se podsećamo onih koji su nas učili u veri i na pravi način uvodili u tajne pravoslavne i hrišćanske vere", rekao je Popović. 

U sklopu naučnog skupa služena je Sveta arhijerejska liturgija.