Učenici ekonomske i ugostiteljsko turističke škole u Republici Srpskoj dobili su konačno udžbenike iz statistike. Novi udžbenici, autora iz Trebinja Branke Benderać, izašli su iz štampe u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Sarajeva.

branka benderac statistika (1)

Branka Benderać je prosvjetni radnik u penziji. Najveći dio svog radnog vijeka je provela u obrazovanju u Centru srednjih škola u Trebinju. Zahvaljujući dugogodišnjem radnom iskustvu spoznala je kako je rad u obrazovanju složen, a osim toga i težak kada nemate na raspolaganju odgovarajuće udžbenike.

To je, kako kaže, bio razlog da se odluči da na tom planu nešto uradi. Uzimajući u obzir nastavni program željela je da na jednostavan i lak način približi učenicima složenu nastavnu materiju.

„Imala sam namjeru da pomognem učenicima u procesu usvajanja stručnog znanja, a svojim kolegama olakšam rad u nastavi“, navela je Benderać, dodajući da je više od četiri godine radila na udžbenicima.

Kaže da je iskoristila priliku da učenicima pošalje poruke koje treba da ih podstiču na rad, kreativnost, razmišljanje, znanje i vrijednosti koje oni sami treba da otkrivaju prilikom ovladavanja ovim sadržajem.

"Željela sam da svoj radni vijek uspješno zaokružim i iz mog ugla postigla sam cilj kroz ovaj projekat. Ovo je moja investicija u budućnost i kruna mog proefesionalnog rada", istakla je Benderać.

Udžebnici će biti obavezna nastavna literatura od nove školske godine.

branka benderac statistika (1)