Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ raspisale su konkurs za prijem 50 novih radnika povodom pet decenija od puštanja u rad HE "Trebinje 1", objavljeno je na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

het

U radni odnos, kako se navodi u konkursu, biće primljeni radnici različite struke - od srednje stručne do visoke stručne spreme. Tako se, između ostalih, traže vozači, stražari, elektrotehničari, pomoćni radnici, pravnici, ekonomisti, elektroinženjeri, mašinski tehničari, saobraćajni inženjeri, mašinski inženjeri.

Prednost na konkursu će imati potomci bivših radnika HET-a i potomci onih kojima je do penzije ostalo do pet godina.

S obzirom na to da se komisija za stipendije HET-a u čak dva navrata pokazala kao veoma profesionalna, ona će i ovoga puta, u istom sastavu, biti zadužena za prijem konkursne dokumentacije i odabir najpogodnijih.

Za prijavu na konkurs, koji je otvoren do 6. aprila, od opštih uslova neophodno je ispuniti: da je kandidat državljanin Republike Srpske-BiH (uvjerenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih), da je stariji od 18 godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, te uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci.

Od posebnih uslova, u zavisnosti od radnog mjesta na koje se konkuriše, treba dostaviti diplomu o završenom stepenu obrazovanja, uvjerenje o položenenom  stručnom ispitu, dokaz o osposobljenosti za samostalan rad na računaru, te kućnu listu.

Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti i kratku biografiju.

Rok za podnošenje prijave je 6. april.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijavu dostaviti na adresu - poštom ili lično:

Zavisno preduzeće Mješoviti holding "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, ulica Obale Luke Vukalovića, broj 2, 89101 Trebinje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni, ali s obzirom da je danas samo Međunarodni dan šale, nemojte nam uzeti za zlo što smo se malo našalili, iako znamo da bi mnogi voljeli da rade u ovom preduzeću. Aprilili!