Svugdje u svijetu bez obzira na razvijenost država prisutna je korupcija u većoj ili manjoj mjeri. To je prisutno i u BiH, zbog čega su u sali Skupštine garada Trebinja Misija OEBS-a u BiH, Ministarstvo pravde Republike Srpske i Gradska uprava organizovali predstavljanje zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju.

mladen maksimovic

Na ovom predstavljanju čulo se da je moralno vaspitanje veoma važno u borbi protiv korupcije i da se na tome mora raditi.

"Potrebno je donošenje odgovarajućih zakona i podzakonskih akata koji prate to i danas se možemo upoznati sa jednim od zakona koji štiti one koji prijavljuju korupciju", rekao je predsjednik Skupštine Dragoslav Banjak.

Donošenju zakona prethodila je rasprava na kojoj su učestvovali svi relevantni i potencijalno zainteresovani subjekti.

Ispred Ministarstva pravde Republike Srpske Mladen Maksimović je iznio dva važna aspekta zakona.

"Ohrabriti građane da prijave korupciju i njihova zaštita od štetnih posljedica, s tim da je teret dokazivanja na tuženoj strani, a oni koji su prijavili obezbijeđena im je besplatna pravna pomoć", istakao je Maksimović.

Ovom predstavljanju zakona prisustvovali su i predsjednici mjesnih zajednica, nevladinih organizacija, Misije OEBS-a i Gradske uprave.