JU Turistička organizacija Grada Trebinja poziva fizička lica koja pružaju uslugu smještaja u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje na području Grada Trebinja koji još uvijek nisu izvršili evidenciju svoje djelatnosti da u skladu sa odredbama Zakona o boravišnoj taksi i Zakona o porezima i doprinosima u što skorijem vremenskom periodu istu izvrše i na taj način izađu iz sive zone i uđu u regularne tokove poslovanja.

privatni smjestaj

Lica zainteresovana za otpočinjanje procesa registracije pružaoca usluga smještaja u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje mogu se obratiti u JU Turistička organizacija Grada Trebinja svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 u kancelariji na Marin dvoru (ulica Preobraženska bb) i od 8.00 do 20.00 časova u Turističkom informativnom centru pored bašte Platani (ulica Jovana Dučića bb).

Takođe, JU Turistička organizacija Grada Trebinja ovim putem obavještava da će za sva nezaposlena fizička lica koja evidentiraju svoju djelatnost kao mjeru podrške obezbijediti vaučer koji će biti isključivo namijenjen opremanju apartmana, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje, odnosno kupovini opreme za hotelijerstvo.