Policijska uprava Trebinje će do 27. do 30. marta 2018. godine, da realizuje regionalnu akciju u saobraćaju na području koje operativno pokrivaju Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Trebinje i Policijska stanica Gacko, sa akcentom na evidentiranje prekoračenja dozvoljene brzine kretanja.

stop policija

Nakon izvršene analize broja saobraćajnih nezgoda, kao i posljedica koje su nastupile utvrđeno je da je najveći broj evidentiran na područjima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje i Policijske stanice Gacko, a u kojima je najčešći uzrok brzina kretanja.

Policijska uprava Trebinje apeluje na učesnike u saobraćaju da se pridržavaju važećih zakonskih propisa.