Zbog povećanih kišnih padavina u posljednjih nekoliko dana i povećanog ispuštanja vode nizvodno od brane Gorica, pripadnici službe civilne zaštite Javne ustanove "Ekologija i bezbjednost Trebinje" su u stalnoj pripravnosti.

trebisnjica

Stanje sa protokom vode kroz grad trenutno je stabilno i ne postoji rizik od pojave poplava na području grada. Gradski Operativni centar 121 neprestano prati nivo vodostaja i u skladu sa ranije definisanim planom vrši obavještavanje potencijalno ugroženih lica u području neposredno uz korito rijeke.

Stanje sa putnim komunikacijama na području grada:

1. Lokalni put Strujići-Orašje (donji dio Popovog polja) poplavljen je i dalje u visini jednog metra iznad puta u dijelu kroz polje i neprohodan je. Mještani prolaze obilaznim putem iznad polja.

2. Lokalni put Petrovo polje - Velja Gora (Uvjeća) je i dalje prohodan i nije poplavljen. Plavljenje ovog puta nije direktno vezan za nivo rijeke već zavisi od priliva oborinskih voda sa platoa Zubci-Bijela Gora, a koji trenutno nije u značajnom porastu.

3. Put naselje Rastoci - Rupe, poplavljen je u visini 20 centimetara na dijelu prema gradskoj obilaznici, ali je prohodan za mala vozila.

U posljednja 24 sata nije bilo prijava o poplavljenim podrumima ili objektima na području grada.

Narednih dana očekuje se nastavak kišnih padavina, ali ne u velikom intenzitetu.

Ekipe CZ su u neprestanoj pripravnosti i vrše periodične obilaske kritičnih lokacija i područja u cilju praćenja situacije. U slučaju kritične situacije, ili ugroženosti ljudi ili imovine svi građani mogu pozivom na broj 121 preko Operativnog centra prijaviti potrebu za pomoć a centar će zavisno od potrebe odmah obavijestiti dežurne ekipe za intervencije ili druge nadležne službe.