psiholosko savjetovaliste slobodan um

O NAMA...

Psihološko savjetovalište „Slobodan um“ je prva privatna psihološka praksa na području Trebinja i istočne Hercegovine. Namjena mu je uspostavljanje i održavanje mentalnog zdravlja djece, omladine i odraslih.

USLUGE I DJELATNOSTI U PSIHOLOŠKOM SAVJETOVALIŠTU

Naš tim vrši procjenu intelektualnih sposobnosti djece, procjenu nivoa govorno-jezičkog  razvoja, te uz primjenu neurofidbeka, otkrivamo eventualne fiziološke poremećaje koji su odgovorni za poremećaj pažnje.

U savjetovalištu možete dobiti informacije o razvojnim problemima kod djece, savjete za prevazilaženje kriznih situacija u porodici (razvod roditelja, gubitak člana porodice, nasilje u porodici, napuštanje i sl.), informacije vezane za stilove i tehnike učenja i program za unapređenje govorno-jezičkih sposobnosti.

Zahtjevi klijenata se, većinom, odnose na terapijske tretmane i savjetodavni rad sa djecom, omladinom  i odraslima. U radu primjenjujemo kognitivno–bihejvioralnu terapiju, neurofidbek i biofidbek tretmane i logopedske tretmane.

Kognitivno – bihejvioralna terapija (KBT) daje dugoročne rezultate kod:

- Anksioznosti i anksioznih poremećaja

- Paničnih napada

- Fobija

- Depresijie

- Pretjerano emocionalno reagovanje (npr. Kontrola bijesa)

- Poremećaji u ishrani

- Adolescentne krize

Tehnike koje se primjenjuju u okviru ove terapije pogoduju velikom broju klijenata u rješavanju njihovih emotivnih i psiholoških problema. Važna prednost ove terapije, u odnosu na druge, jeste u tome što ne traje dugo (10 – 16 seansi) i veoma je intenzivna i efikasna.

Tretmani biofidbekom i neurofidbekom se u svijetu uspješno koriste više decenija, u Srbiji 20-ak godina. Prvi tim stručnjaka (dva psihologa i logoped) iz BiH koji je prošao sertifikovanu obuku za primjenu neurofidbek i biofidbek opreme, te nabavio potrebnu aparaturu je tim iz savjetovališta „Slobodan um“ iz Trebinja.

Primjena tretmana je posebno uspješna kod:

- ADD/ADHD (poremećaj pažnje i hiperaktivnost)

- problemima sa učenjem i koncentracijom

- kontrole impulsivnosti

- disgrafija i disleksija

- mucanje

- pretjerano emocionalno reagovanje

- anksioznost

- depresija

DIJAGNOSTIKA: Biofidbek snima fiziologiju organizma. Na ekranu vidite, uz pratnju zvuka, kako vam radi srce, koliki vam je puls, koliko ste napeti ili opušteni.  Neurofidbek uređaj snima fiziologiju i moždane talase djeteta preko senzora. U kratkom periodu  dobijemo rezultate i vrijednosti moždanih talasa, a na osnovu tih vrijednosti zaključujemo o eventualnim neurološkim poremećajima.

TERAPIJA: Biološki signali dobijeni preko senzora prenose se u kompjuter i pokreću određene kompjuterske igrice i animacije. Osoba, bez miša ili džojstika, samo svojim umom i promjenama u fiziologiji, pokreće kompjuterske igrice i animacije. Igrice se mogu pokrenuti samo kada su biološki signali djeteta na određenom nivou – na primjer kada se dobro koncentriše ili kada suzbije unutrašnje uzbuđenje. Na taj način dijete se uči kontroli impulsa i koncentracije na zabavan način.

Logoped u radu kombinuje klasične logopedske tretmane i neurofidbek i biofidbek tretman što u konačnici daje efikasne rezultate u rješavanju problema kod:

- tepanja

- nerazvijenog govora

- poremećaja pisanja

- poremećaja čitanja

- mucanja

NAŠ  RADNI TIM:

Ana Radišić,  diplomirani psiholog

Branka Pejović, diplomirani psiholog sa dodatnom edukacijom o primjeni kognitivno bihejvioralne terapije

Svjetlana Nožica , diplomirani logoped

Sve dodatne informacije i zakazivanje tretmana možete dobiti u vremenu od 8.00 do 20.00 časova na sljedeće brojeve telefona:         

   + 38765/992-553

   + 38765/723-215