Ombudsmani za ljudska prava u BiH uputili su preporuku zakonodavnim organima da nastave sa uklanjanjem arhitektonskih i ostalih barijera, da bi osobe sa invaliditetom mogle nesmetano i u punoj mjeri da uživaju prava i slobode, koji su im zagarantovani, istakla je danas u Trebinju savjetnik ombudsmana Amra Kazić.

forum protiv diskriminacije

Istaknuto je da kod zakonodavnih organa kantonalnih, entitetskih i nivoa BiH vlasti postoji svijest i izražena volja da se uklone preostale arhitektonske i druge barijere, da bi se i za lica sa invaliditetom obezbijedio pristup javnim prostorima u kojima su ovi organi smješteni.

Stav ombudsmana za ljudska prava u BiH, iznesen u Specijalnom izvještaju o dostupnosti radnih prostora zakonodavnih tijela u BiH za osobe sa invaliditetom, danas je predstavljen u Trebinju na sastanku Foruma protiv diskriminacije, u organizaciji Misije OEBS-a u BiH.

"Osim prilaza javnom prostoru, važno je naći adekvatan odgovor i na probleme kretanja i dužeg boravka unutar njih, pristup govornicama kada zasjedaju zakonodavni organi, dostupnosti toaleta i parkinga, te isticanja putokaza i znakova", rekla je Kazićeva.

Ona je dodala da uskraćivanje pristupa predstavlja povredu ustavnog prava na jednakost, ali i upućuje na opasnu pojavu diskriminacije lica sa invaliditetom u odnosu na ostale članove društva.

Odbornik u Skupštini grada Trebinje Milica Ijačić ističe da kao osoba sa invaliditetom nema direktan pristup sali u kojoj se održavaju sjednice Gradske skupštine, pa koristi alternativne prolaze.

"Ulazim kroz garažu ili iza šalter-sale. Postoji mogućnost da se napravi direktan prilaz, ali stepenice na ulazu je teško prilagoditi, a i ulazna vrata su prilično uska. U sali skupštine za mene je prilagođeno mjesto na kojem sjedim, govornici ne mogu da pristupim, ali to nisam mogla ni da očekujem u tako malom prostoru. Tako da mogu reći da su u ovom smislu sa 50 odsto ispoštovana prava osoba sa invaliditetom", kaže Ijačićeva.

Ona je dodala da je najveća barijera za osobe za invaliditetom, kada je riječ o pristupu institucijama, nedostatak tumača za gluvonijema lica, ali i što u određenim javnim ustanovama u Trebinju još postoje arhitektonske barijere.

"Evidentna je i praksa da se zaista radi na njihovom otklanjanju, a bitno je i da nadležni imaju sluha", naglasila je Ijačićeva i napomenula da Bolnica i Dom zdravlja u Trebinju imaju lift platformu.