Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je broj zaposlenih u "Elektroprivredi Republike Srpske" /ERS/ povećavan posljednjih godina jer je riječ o značajnom privrednom sistemu koji radi na velikim projektima i kojem su potrebni kvalifikovani i kvalitetni kadrovi.

elektroprivredars

Đokić je, govoreći u Narodnoj skupštini o interpelaciji za razmatranje politike upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj, rekao da je logično da se omogući zapošljavanje jer je Vlada željela da u određenim krajevima sa negativnom demografskom slikom zadrži ljude, posebno u oblasti Hercegovine.

"To je i rezultat naše borbe i demografske politike Srpske koju prenosimo na javna preduzeća. To ovo vrijeme zahtijeva", istakao je Đokić.

Đokić je naglasio da ERS danas ima respektabilnu strukturu zaposlenih, u kojoj je i 19 doktora nauka, koji su snažan kadrovski potencijal Srpske, na šta bi svi trebalo da budu ponosni.

"Taj kadar, koji je zaposlen u skladu sa Zakonom o radu, donosi i omogućava razvoj i realizaciju mnogih projekata, među kojima je izgradnja malih i velikih objekata i hidroelektrana. U fazi smo velikih investicija, među kojima su hidroelektrana `Buk Bijela`, koja predstavlja investiciju od 200 miliona evra. Radi se i na Hidroelektrani `Dabar` i drugim projektima", kaže Đokić.

On je rekao da se cijena električne energije uređuje republičkim propisima, te da se ona u Srpskoj najjeftinije može nabaviti.

"Električna energija za industrijske potrošače je kod nas 66 odsto jeftinija nego u Federaciji BiH", naveo je Đokić i dodao da je ERS lani bila izložena udaru na poslovanje zbog loše hidrološke situacije, a imala je i ulaganja u kapitalne remonte, među kojima je remont u Termoelektrani "Ugljevik".