Stanje u trebinjskom Domu zdravlja je dobro, u značajnoj mjeri je smanjen višemilionski dug, dok je jedan od problema Bolnice što ima veoma nepovoljan ugovor sa Fondom zdravstva Republike Srpske, rekao je Srni gradonačelnik Trebinja Luka Petrović.

bolnica trebinje radovi rekonstrukcija

On je podsjetio da je naslijeđeni dug u Domu zdravlja bio oko 8.400.000 KM, napominjući da je samo u 2016. godini iznosio 1.119.000 KM, dok je bivši direktor Branka Drašković 2017. godinu završila sa minusom od 41.000 KM, odnosno uspjela dug da smanji za 1.078.000 KM.

Govoreći o stanju u Bolnici Trebinje, Petrović je istakao da ona trenutno ima veoma nepovoljan ugovor sa Fondom zdravstva Republika Srpska - 5.800.000 KM, dodajući da bolnice u njenom rangu imaju mnogo povoljnije ugovore koji su potpisani prije više godina.

"Mi trebamo da nastojimo da pacijenti ostaju u Trebinju, a da bi ostajali neko mora da plati tu uslugu", kaže Petrović.

On smatra da je menadžment Bolnice spreman da se založi za pacijente i da ova ustanova bude ne samo građevinski, već i kadrovski i ljudski za primjer.

Direktor Bolnice Trebinje Borislav Grubač ističe da je jedan od ciljeva menadžmenta da racionalizuju određene troškove koji neće ići na uštrb pacijenata, te da sagledaju koji bi to bio obim zdravstvenih usluga koje ova bolnica može sa postojećim kadrom i opremom pružiti, a koji se do sada radio van Republike Srpske.

"Analiziramo angažovanje i spoljnih saradnika kao i drugih lica kako nam pacijenti ne bi odlazili", naglasio je Grubač.

Kao jednu od novina koja je uvedena u Bolnicu je prijava korupcije, gdje pacijenti svoje sugestije i primjedbe mogu uputiti direktoru, ovlaštenom službeniku ili ostaviti na mjestima predviđenim za to - u holu bolnice i na svakom odjeljenju.

Bolnica Trebinje uskoro će riješiti i višedecenijski problem nedostatka parking mjesta zbog čega često sanitetska vozila nisu mogla prići ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Grubač kaže da su projektovana 46 mjesta ispred ustanove, a da će u narednom periodu biti proširen parking iznad Odjeljenja za plućne bolesti.

Radove za proširenje parkinga finansiraće Hidroelektrane na Trebišnjici i Grad Trebinje, a trebali bi da počnu ovih dana.

Realizacija projekta počela je prije nekoliko mjeseci, ali je zbog vremenskih prilika obustavljena.