Jedna od prvih mjera novog direktora trebinjske Bolnice Borislava Grubača je mogućnost da pacijenti anonimno prijave korupcije u ovoj zdravstvenoj ustanovi na osnovu novog uputstva, saznaje portala TrebinjeLive.info.

bolnica-trebinje

To se navodi, između ostalog, u novom uputstvu o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjeđenju lica koja prijavljuju korupciju u Bolnici u Trebinju, a koje je u posjedu našeg portala.

Prijava korupcije će se moći podnijeti na četiri različita načina i to: putem redovne pošte (dr Levija 2, 89101 Trebinje), na zvaničnu imejl adresu: tb-hospit@teol.net, u sandučić za prigovore i žalbe i usmeno na zapisnik kod ovlašćenog lica u Bolnici.

Podaci podnosioca prijave čuvaće se u strogoj tajnosti.

Korupciju je bilo moguće i ranije prijaviti, ali će se sada to vršiti na osnovu novog uputstva, koje daje više mogućnosti.

U Bolnici očekuju i veću saradnju sa pacijentima po ovom pitanju.