U vrtićima "Naša radost" je počela sa radom „mala škola“ za djecu koja do sada nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom predškolskog obrazovanja u godini pred polazak u školu.

mala skola nasa radost

Programom će biti obuhvaćena djeca koja su rođena od 31. avgusta 2011. godine do 31. avgusta 2012. godine.

Prema riječima Aleksandra Vukanovića, direktora "Naše radosti", upisalo se 60 djece, a biće podijeljena u dvije vaspitne grupe u objektima u Bregovima i Gorici.

"Za 90 dana, toliko traje 'mala škola', mališani će da prođu program koji će obuhvatiti oblasti fizičkog razvoja, socijalno-emocionalnog razvoja ličnosti, intelektualnog razvoja i učenja, razvoj govora, komunikacije i stvaralaštva", rekao Vukanović.

Ministarstvo prosvjete i kulture je obezbijedilo sredstva za finansiranja vaspitača koji će raditi sa djecom, kao i didaktička sredstva.