Zahvaljujući povoljnoj hidrologiji i zahtjevima domaćeg sistema, u pogonu su svi agregati preduzeća Hidroelektrane na Trebišnjici.

he trebinje 1 grancarevo

Za razliku od prošle, hidrološki i proizvodno izuzetno loše godine, u prva dva ovogodišnja mjeseca proizvodnja električne energije je iznad planirane.

Kontinuirani dotoci, potrebe sistema i spremnost agregata, uslovili su povećanje proizvodnje električne energije za više od trideset odsto, u odnosu na planiranu. Dvomjesečna količina proizvedene struje jednaka je jednoj trećini ukupno proizvedene struje u prošloj godini.

"Proizveli smo 223 gigavatčasa do prvog marta, od planiranih 1.062 za ovu godinu, samo za februar mi smo 46 odsto prebacili proizvodnju u odnosu na planiranu, a kumulativno za dva mjeseca smo prebacili za nekih 28 odsto", ističe Gordan Mišeljić, direktor ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d.

Iako su najavljene pojačane padavine, u Hidroelektranama na Trebišnjici kažu da u Akumulaciji Bileća ima dovoljno prostora za prihvat vode. Nivo akumulacije je devet i po metara iznad plana, i dostigao je kotu od 395 metara nad morem.

Ni intenzivnim radom, neće je biti moguće smanjiti, jer su dotoci pojačani. U rad je uključena i HE Trebinje 2. Bojazni od poplava nema.

"Imamo velike zalihe vode, one se u našim stručnim službama preračunavaju u proizvedene gigavat časove i već sada možemo reći da imamo dosta veće zalihe vode, energetski prevedene, plus proizvodnja, nego što je bila cjelokupna prošlogodišnja proizvodnja", napominje Mišeljić.

Krajem marta, Hidroelektrana Trebinje 1 obilježiće pet decenija rada. Dijelom je revitalizovana i modernizovana kroz PAUER program.

Revitalizacijom, biće povećana snaga agregata, a završetkom projekta, vijek elektrane biće produžen za trideset godina.