Ugledni trebinjski lingvista, pisac, lektor, novinar i profesor srpskog i francuskog jezika Savo Pujić, nakon kraće bolesti, preminuo je u 87. godini života.

savo pujic

Pujić je rođen 1932. godine u Todorićima kod Trebinja. Diplomirao je i magistrirao srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Kraće vrijeme je studirao slavistiku na Varšavskom univerzitetu, a kriptografiji se obučavao u vojnoj školi. Predavao je srpski i francuski jezik u trebinjskim školama, te je radio kao lektor i novinar na Radio Sarajevu.

Nepune tri decenije bio je urednik i glavni urednik u Zavodu za udžbenike u Sarajevu.

Od penzionisanja živi u Trebinju.

Pisanjem se bavio od rane mladosti. Bio je jedan od pokretača i članova prve redakcije lista „Naši dani“. Radeći na udžbenicima, pisao je više stručnih radova o raznim jezičkim pitanjima, a krajem šezdesetih godina prošlog veka izašla su i prva izdanja njegovih pravopisnih priručnika „Pravilno – nepravilno“ (u koautorstvu sa J. Vukovićem) i „Azbučna/Abecedna kolona“.

Pored ostalog, pokrenuo je i uređivao biblioteku „Lingvistika – poetika“. Magistarski rad „Distribucija ijekavskih varijacija u bh. standardnojezičkom izrazu“ objavljen je 1975. godine kao prvo izdanje Instituta za jezik u Sarajevu.

Dvadesetak godina se intenzivno bavio sakupljanjem i proučavanjem hercegovačke pčelarske leksike i njenim upoređivanjem sa odgovarajućim nazivima u ostalim našim govorima i drugim slovenskim, pa i nekim neslovenskim jezicima.

Objavio je značajan broj radova iz te problematike u naučnim publikacijama akademija nauka u Sarajevu, Beogradu, Ljubljani i Zagrebu.

Za Srpski dijalektološki atlas obradio je narodne govore u devet punktova jugoistočne Hercegovine (Pijesci u Dubravama, Gornje Hrasno, Kijev Do na Bobanima, Sedlari u Popovu, Glavska u Površi, Grab na Zupcima, Todorići u Trebinjskom polju, Plana kod Bileće i Semijova u Vranjskim).

U sklopu tih istraživanja, sakupljao je, popisivao i djelimično objašnjavao lokalna vlastita imena. Rezultat te aktivnosti su studije „Porijeklo imena trebinjskih naselja“ (Trebinje 2003), „Onomastika Površi trebinjske“ (Beograd 2005) i „Onomastika Pridvoraca trebinjskih“ (Beograd, u štampi).

Uz to sakupio je i obradio terminologiju navodnjavanja u Trebinjskom polju (Niš 2009) i opisao stari natapni sistem na Trebišnjiici (u pripremi za štampu).

U Narodnoj biblioteci u Trebinju je prošle godine priredio predavanje o temi „Trebinjska spomenička problematika“, koja je izazvala veliku zainteresovanost stručne i građanske javnosti.

Savo Pujić će biti sahranjen sutra na groblju kod crkve Svetog Pantelejmona - Aleksina Međa u 15.30 časova.