U hotelu "Leotar" održana je prezentacija opreme za akustičnu detekciju curenja na vodovodnoj mreži.

vodovod promocija

Oprema je stigla u Trebinje i radnici "Vodovoda" su za prva četiri dana otkrili četiri kvara.

"Moram da naglasim da smo mi prvo preduzeće u Republici Srpskoj i BiH koje je nabavilo ovu opremu koju koriste mnoge evropske države", rekao je direktor Vodovoda Spasoje Radović.

Oprema je stigla iz Švajcarske od firme Guterman, a vrijednost je 60.000 KM.

Ona se sastoji od logera, korlatora i geofona. To su tri vrste opreme koje se koriste za potvrđivanje jednog kvara. Dnevno se može pogledati do dva kilometra mreže.

"Tačno se locira mjesto i na mapi se pokaže gdje je kvar, a sve ide putem bežične veze preko mape koje mi posjedujemo na računaru i na mapi se pokaže gdje je pukla cijev", naglasio je Radović.

Ova oprema je dovoljna za početak, a u narednom periodu će se nivo opreme povećavati zavisno od potreba.

Ima i naprednijih stvari u Evropi gdje se pokrije cijeli grad i u trenutku kvara otkriva gubitke na nekim od kompjutera, laptopova i telefona, a na tome će se raditi u narednom periodu.

Na ovaj način se čuva voda koja u svijetu postaje sve veći problem.

vodovod promocija

Čedomir Petrović, ispred firme "Dukaman" iz Niša, koja je zastupnik firme "Guterman", rekao je da ova oprema ima dobre rezultate.

Problem u vodovodima širom Republike Srpske i šire je što se vidljivi kvarovi mogu golim okom primjetiti, ali kvarovi pod zemljom gdje otiče voda su veliki problem.

"Za četiri dana pronašli smo četiri kvara, i možete zamisliti koliko će to biti uštede u svakom pogledu pa i u finansijskom da se ti resursi pitke vode sačuvaju za grad Trebinje", rekao je Petrović.

On je dodao da se sa dvadeset logera može pokriti dva kilometra, ali najbolje je snimanje kada je najtiše kada se čuje samo šum vode na mjestima gdje curi, a to je između dva i četiri sata ujutro kada ljudi spavaju.

Na prezentaciji je bilo predstavnika iz preduzeća Republike Srpske i Crne Gore.