Nakon trinaest godina Obrad Belenzada lidersku poziciju u Konfederaciji sindikata RS prepustio je mlađem kolegi, pa će ubuduće Željko Tepavčević voditi sindikat koja okuplja i rudare i novinare.Belenzada tepavcevic

"Konfederacija sindikata i kada je formirana iz članica se birao predsjednik. Otprilike, rotacija je trebala biti u Sindikatu energetike, metalaca i rudara, ali kolege iz energetike su mene predlagali i ostavljali ovo vrijeme. Sada je došlo vrijeme, malo i godine, da neko mlađi iz energetike bude predsjednik", poručio je Belenzada.On će svoj rad nastaviti kao potpredsjednik Konfederacije, a novi predsjednik, kaže neće imati lak posao.

"Ne čeka ga baš lagodno vrijeme. Vi mediji to dobro znate, od onog nesretnog Zakona o radu, i Skupštine, i onog svega što se dešavalo, do kolektivnih ugovora koji ne postoje, plate koja se prima od nje se ne može živjeti. To i vi znate u medijima, nisu ni kod vas baš bajne. Mi ćemo i dalje insistirati da mora država obezbijediti uslove da radnik od plate mora moći živjeti", kaže Belenzada.

On smatra da sindikatima predstoji borba za opstanak jer mnoga privatna preduzeća nemaju sindikalne organizacije jer "privatnim gazdama sindikat smeta", i ne razumiju da im sindikat može koristiti.

Željko Tepavčević na čelo Konfederacije dolazi kao predsjednik Sindikata RiTE Gacko, svjestan je da ga čekaju ozbiljni zadaci, a prvi je potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora, te ostvarivanje ravnopravnog položaja Konfederacije sindikata u Ekonomsko - socijalnom savjetu, i ostalim odborima.

 "Sigurno da sindikat treba da se uozbilji i da položaj radnika u RS može da se popravi, prevashodno kroz jedno apsolutno jedinstvo, kroz razvijanje te radničke solidarnosti", naveo je Tepavčević.