Na području Policijske uprave Trebinje, dana 2.1.2018. godine, evidentirana su tri krivična djela i dvije saobraćajne nezgode. Nije bilo evidentiranih narušavanja javnog reda i mira.

policija

Policijskoj stanici Trebinje prijavljeno je da je jedno lice verbalno i fizički napalo drugo lice. U toku je dokumentovanje krivičnih djela tjelesna povreda i ugrožavanje sigurnosti.

Policijskoj stanici Trebinje prijavljeno je da je jedan član porodice pokušao da povrijedi drugog. U toku je dokumnetovanje krivičnog djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“.