Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ raspisale su konkurs za dodjelu 75 stipendija redovnim studentima državnih fakulteta tehničkog, društvenog i prirodnog smjera i studentima postdiplomskih studija.

het

Za razliku od prošlogodišnjeg konkursa, kada su studenti izrazli brojna negodovanja zbog očiglednih i velikih propusta komisije za dodjelu stipendija, ovoga puta u HET-u su precizno definisali ko ima pravo na stipendiju.

Tako stipendiju mogu da dobiju studenti elektrotehničkog, mašinskog, građevinskog, geološkog, arhitektonskog, pravnog i ekonomskog fakulteta, te studenti trebinjskog Fakulteta za proizvodnju i menadžment.

Dodjela stipendija će se odvijati na osnovu usvojenog Pravilnika o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju, a po kriterijumima: uspjeh u prethodnom školovanju, materijalni položaj, djeca poginulih boraca i invalida rata i rada i  po mjestu prebivališta.

Uslovi za dobijanje stipendije su da je podnosilac zahtjeva državljanin RS, da nije imalac druge stipendije, da je redovan student prve, druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine ili postdiplomskih studija.

Od neophodnih dokumenata podnosilac je dužan da dostavi uvjerenje da je redovan student sa prosjekom ocjena, rodni list, fotokopiju lične karte, potvrdu o primanju članova domaćinstva za proteklih šest mjeseci, fotokopije ličnih karata članova domaćinstva a ako neki od roditelja nije živ - izvod iz matične knjige umrlih, kućnu listu, fotokopiju rješenja o invaliditetu, fotokopiju rješenja o statusu porodice poginulog borca.

Konkurs je otvoren 15 dana, a objavljen je 29. decembra.

BROJNE NEREGULARSNOSTI IZ PROŠLE GODINE

Podsjećamo, prošlogodišnja komisija za stipendije HET-a, mimo svakih pravila, dodijelila je stipendije i studentima koji su u tom momentu već primali neku od stipendija iako je to strogo bilo zabranjeno konkursom, zbog čega su brojni studenti bili ogorčeni i opravdano sumnjali u regularnost cijelog postupka.

Revolt je izazvalo i saznanje da je komisija odbila neke od studenata jer navodno nisu odgovarali sistematizaciji radnih mjesta u HET-u, iako to nije bilo navedeno u tadašnjem konkursu.

Da stvar bude još gora, odbijene su sve žalbe studenata kao neosnovane, zbog čega je cijeli proces dodjele stipendija bio sumnjiv, zbog čega su pojedini studenti negodavali.

Ostaje da se vidi kako će ovogodišnja komisija odraditi svoj posao i da li će spriječiti da se ponove neregularnosti od prethodnog puta ili će ponovo izazvati revolt studenata!?