Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/, poslije 43 godine, finansirale su sanacione radove na dovodnom kanalu za PHE "Čapljina" kroz Popovo polje za šta su izdvojile oko 807.000 KM.

het kanal popovo polje

Radovi su izvedeni na betonskom koritu do entitetske granice, s obzirom na to da je konstantna eksploatacija dovela ovaj kanal u stanje koje je zahtijevalo sveobuhvatne sanacione radove zanačajne investicione vrijednosti, kako bi se isti priveo svojim osnovnim namjenama.

Izvedenim radovima obezbijeđeno je povećanje propusne moći i kapacitet objekta za transfer instalisanih protoka i proizvodnju struje, te su otklanjena uska grla čime je povećana njegova ukupna propusna moć i smanjen rizik od plavljenja obradivih poljoprivrednih površina.

"Pored ovoga, izvršena je i sanacija i proboj pristupnih i servisnih puteva uz korito, kako bi se osigurala nesmetana komunikacija i obezbijedili uslovi za izvođenje redovnog tekućeg održavanja, kao i čišćenje i stavljanje u funkciju armirano betonskih pojila za stoku i njihova prenamjena za potrebe protivpožarne zaštite", pojasnili su u HET-u.

Izvršena je i zaštita fundamenta i stabilnosti spomenika tehničke kulture (dolapa/kola za navodnjavanje) i čišćenje objekta i odvoz smeća.

Radovi su bili povjereni konzorcijumu firmi „Bejat plus“ i „Apis“ iz Trebinja.