Sud BiH proglasio je Dragana Šarenca krivim za organizovani kriminal u vezi sa neovlaštenim prometom opojnim drogama i osudio ga na zatvorsku kaznu od dvije godine.

tuzilastvo

Ova sudska odluka donesena je nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, saopšteno je iz Suda BiH.

Šarenac je proglašen krivim što je od kraja 2014. pa do maja 2015. godine na području Trebinja i Dubrovnika, postao pripadnikom grupe za organizovani kriminal, te je postupajući po zahtjevu Sabahudina Peleševića od njemu poznatog lica, radi međunarodne prodaje opojne droge, nabavio oko tri kilograma marihuane, koju je sakrio na porodičnom imanju na adresi u pomoćnom objektu svojih rođaka.

Šarenac je izdvojio oko dva kilograma marihuane i prodao je Peleševiću za oko 2.400 evra od čega je za sebe zadržao 200 evra protivpravne imovinske koristi, a preostali kilogram droge je sakrio na istom mjestu u pomoćnom objektu.

Kako se osnovano sumnja, u skladu sa dogovorom, Pelešević je zajedno sa Sulejmanom Berišom i Mersudinom Meškovićem opojnu drogu sakrio u rezervni točak pozajmljenog vozila sa područja BiH i prebacio u Hrvatsku preko Graničnog prelaza Ivanjica, kako bi je predao kupcu u Dubrovniku - Zucalo Tomislavu u čemu nije uspio s obzirom da ga je u međunarodnoj prodaji spriječila policija Hrvatske.

Šarencu će u izrečenu zatvorsku kaznu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a od njega se trajno oduzimaju predmeti koji su ranije privremeno oduzeti po potvrdi o privremenome oduzimanju predmeta, te droga kanabis sativa L.

Od Šarenca se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnoga djela od 200 evra, odnosno njegova protivrijednost izražena u KM, prema važećem kursu Centralne banke BiH na dan uplate, koju je on dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude u korist budžeta BiH, putem jedne od poslovnih banaka.

Šarenac se obavezuje da nadoknadi troškove krivičnog postupka o čijoj će visini Sud odlučiti posebnim rješenjem nakon što pribavi potrebne podatke.