Socijalni partneri Vlada Republike Srpske, poslodavci i sindikat postigli su danas na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta dogovor o prednacrtu Programa ekonomskih reformi od 2018. do 2020. godine i novom zakonu o doprinosima, dok prednacrt budžeta Srpske za narednu godinu nije dobio podršku Saveza sindikata.

sjednica ekonomsko socijalnog savjeta rs

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da je trogodišnji Program ekonomskih reformi dobar, te da su u vezi s tim usaglašena ključna pitanja sa socijalnim partnerima.

"Razgovaramo da potpišemo dokumente kojima ćemo jasno deFinisati kako se to sprovodi i ko su nosioci aktivnosti. Mislim da ćemo to u narednih sedam dana definisati sa socijalnim partnerima", izjavio je Tegeltija novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je budžet Srpske za narednu godinu takođe veoma dobar, te da su u njega ugrađene sve politike koje su usaglašene sa socijalnim partnerima.

Tegeltija je naglasio da mu je žao što sindikati javnog sektora nisu podržali budžet.

"Propust Vlade u vezi s tim jeste da pojedinačno nisu održane konsultacije sa svakim sindikatom javne uprave, ali one će biti održano danas i sutra. Ključno pitanje na tom planu jeste eventualno povećanje plata u javnom sektoru. Vlada će i dalje braniti fond dostignutih plata u javnom sektoru, neće otpuštati radnike i smanjivati plate", kaže Tegeltija.

On je dodao da Vlada kontroliše politiku zapošljavanja u javnom sektoru i da će rast plata u tom sektoru zavisiti od rasta BDP-a.

Tegeltija je rekao da su u budžet ugrađena pitanja nezaposlenih porodilja, što je finansijski projekat vrijedan više od 30 miliona KM godišnje.

"To smatramo jednom od ključnih populacionih politika koje mogu dati rezultate u budućem periodu", naveo je Tegeltija.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o doprinosima, Tegeltija je istakao da će se moći realizovati nove politike u vezi sa Zakonom o dječijoj zaštiti, gdje je napravljena preraspodjela određenih doprinosa.

"Ako govorimo o radnicima bez posla, saglasni smo da zakonska rješenja u tom smislu treba da se mijenjaju i da se pokuša naći mogućnost da se poveća iznos naknade za vrijeme nezaposlenosti u skladu sa finansijskim mogućnostima i planom Zavoda za zapošnjavanje", naglasio je Tegeltija.

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da je zahtjevima sindikata u vezi sa programom socijalnog zbrinjavanja radnika djelimično udovoljeno, što je dobar pomak.

"Međutim, kada je riječ o korisnicima budžeta, dva sindikata su dostavila stav da ne podržavaju budžet, dok dva nemaju stav o tom pitanju, a to su sindikati MUP-a i Uprave", dodala je Mišićeva, koja je predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Ona je rekla da je Ekonomsko-socijalni savjet prihvatio da se povećaju naknada i dužina primanja naknade za vrijeme nezaposlenosti, što bi trebalo da se definiše kroz reforme određenih ustanova i putem novih zakonskih rješenja.

Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić naveo je da je Vlada potpuno prihvatila da se porezi i doprinosi na plate dovedu na nivo iz 2008. godine.

"Kada je riječ o trudničkim bolovanjima, dogovorili smo da se od naredne godine na zaposlene radnice doprinosi i porezi umanje za 20 odsto, 2019. za još 40 odsto, a 2020. da svi porezi i doprinosi za trudnice budu obaveza Fonda za dječiju zaštitu Srpske", istakao je Škrebić.

On je naglasio da je Vlada u Program ekonomskih reFormi ugradila i dio koji se odnosi na porez na dobit i zahtjeve poslodavaca za vraćanje neoporezivog dijela koji se reinvestira u osnovnu proizvodnju.

"Taj dio poreza kojeg se Vlada odrekla neće biti štetan, već će se vratiti kroz investicije i otvaranje radnih mjesta u Srpskoj. Što se tiče budžeta, zadovoljni smo što Vlada kontroliše potrošnju", kaže Škrebić.

Prednacrt budžeta za narednu godinu projektovan je na 3,335 milijardi KM, dok se prednacrtom Programa ekonomskih reformi nominalno procjenjuje rast domaćeg bruto proizvoda u periodu 2018-2020. godina od 4,8 odsto u narednoj, do 5,1 odsto u krajnjoj definisanoj godini.

Sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta u Domu sindikata u Banjaluci prisustvovali su i predstavnici Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite.