Na lokalitetu između izletišta Studenac i hidroelektrane "Trebinje II" planirana je izgradnja novog mosta u okviru projekta glavne obilaznice, čija je izrada glavnog projekta u toku.

het

Tender za izradu projekta raspisao je HET, a njegova vrijednost je 234.000 KM.

Na tenderu se bira glavni projektant mosta i do 11. decembra je predaja ponuda, kažu u HET-u.

Što se tiče tehničkih karakteristika, predviđeno je da most bude za dvosmjerni saobraćaj sa pješačkim stazama. Dužina mosta trebala bi da bude od 450 do 500 metara, a visina oko 30 metara.