Nekadašnji najveći praznik SFR Jugoslavije - Dan republike, uglavnom je ostao u lijepom sjećanju generacijama koje su ga slavile, podsjećajući ih na neradne dane, polaganje zakletve, plave kape i crvene marame.

tito

Dok je za neke 29. novembar dan kada je formirana najprosperiternija država koja je postojala na ovim prostorima, neki ga smatraju pobjedom totalitarizma i autoritarizma.

Ovim datumom, zapravo, obilježavalo se Drugo zasjedanje AVNOJ-a u gradu Jajce u BiH 1943. godine, kada je, pod vođstvom Komunističke partije Jugoslavije, donijeta odluka o formiranju države federalnog ustrojstva, Jugoslavije, kao i ustavotvorne skupštine dvije godine kasnije, kada joj je dat naziv Federativna Narodna Republika Jugloslavija (FNRJ).

Na čuvenom zasjedanju AVNOJ-a prije 74 godine bila su prisutna 142 delegata, a predsjedavao je predratni predsjednik skupštine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca doktor Ivan Ribar.

drugo zasjedanje avnoja

AVNOJ je tada proglašen za najviše zakonodavno i izvršno tijelo, a formiran je i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ), koji je predstavljao neku vrstu vlade. Poništene su sve odluke i obaveze koje je donijela dotadašnja vlada i ona je, zajedno sa Petrom II Karađorđevićem, prognana iz zemlje.

Jugloslavija je bila zamišljena kao državna zajednica ravnopravnih naroda i narodnosti, zasnovana na demokratskim principima. Za maršala je proglašen generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije i vrhovni komandant Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije Josip Broz Tito, na osnovu prijedloga slovenačke delegacije.

Tito je bio i ostao najveći simbol Jugoslavije. Na ovaj dan su mu pjevali hvalospjevi, domovi kulture su bili prepravljeni priredbama, a prvaci su postojali pioniri. Posljednja generacija pionira rođena je 1982. godine. Mnogima je, ipak, prva asocijacija na ovaj praznik, rano ustajanje i odlazak na svinjokolj. Zbog opšte euforije koja je pratila ovaj dan, slavili su ga i oni koji nisu bili veliki ljubitelji Tita i socijalizma.