Novoosnovana javna ustanova ekologija i bezbjednost Trebinje obavijestila je građane da na broj 121 mogu da prijave sve hitne situacije u vezi sa nesrećama, ugrožavanjem života i imovine.

broj 121 trebinje

U obavještenju se navodi da će ovaj broj građanima biti dostupan svakodnevno 24 časa, te da će operativni centar, prema potrebi, poziv proslijediti Službi hitne pomoći, vatrogascima, policiji ili drugim nadležnim službama.

"Putem operativnog centra Grada Trebinja građani mogu prijaviti i nezgode na putu, probleme iz nadležnih gradskih komunalnih službi, te prijaviti ili dobiti informacije o prohodnosti puteva, prekidima u snabdijevanju grada vodom, električnom energijom, te o stanju i posljedicama elementarnih nepogoda ili nesreća", navodi se u obavještenju.

Sve prijave biće proslijeđene nadležnim službama za pomoć ili informisanje.