Vlada Republike Srpske utvrdila je Prednacrt budžeta Srpske za narednu godinu u iznosu od 3.335.000.000 KM, izjavio je ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija.

vlada rs

"Planirani prihodi za narednu godinu iznose 2.682.500.000 KM, što je za 91,4 miliona KM ili za 3,5 odsto više nego u ovogodišnjem budžetu Srpske", rekao je Tegeltija novinarima u Banjaluci nakon sjednice Vlade.

On je naveo da se u ovoj godini može očekivati realni rast BDP-a od 3,6 odsto, a u narednoj godini to bi trebalo da bude 3,7 odsto.

"Našim prihodima najviše doprinose porezi - direktni i indirektni, a nakon toga doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Najveći rast očekujemo od poreskih prihoda koji su planirani u iznosu od 2.493.000.000 KM, što je više za 5,3 odsto nego u ovoj godini", istakao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, u narednoj godini će znatno niži biti neporeski prihodi, a dug Srpske neće biti veći od 42 odsto BDP-a.

Tegeltija je naveo da je za isplatu penzija u narednoj godini predviđeno nešto više od milijardu KM, što je više za 25,7 miliona KM u odnosu na ovu godinu, a za subvencije 97,9 miliona KM, koje će, između ostalog, biti usmjerene za poljoprivredu i "Željeznice Republike Srpske".

"Budžetom će biti obezbijeđeno funkcionisanje institucija Republike Srpske, značajne investicije u zdravstveni sektor i obrazovanje, biće povećano izdvajanje za socijalnu zaštitu i redovno servisirane sve obaveze", rekao je Tegeltija, napominjući da će se nastaviti sa zaustavljanjem rasta tekućih rashoda, strogom kontrolom zapošljavanja u javnom sektoru i moratorijumom na rast plata u javnom sektoru kada je riječ o cijeni rada.

On kaže da su ukupni budžetski rashodi u 2018. godini planirani u iznozu od 2.486.000.000 KM, što je za 36,7 miliona KM više u odnosu na ovu godinu, te da je planirani budžetski suficit 127,2 miliona KM.

On je podsjetio da dug Srpske za ovu godinu iznosi oko 4,3 milijarde KM, što je 43,08 odsto BDP-a.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Prednacrt ekonomskih reformi za period 2018-2020. godina.

"Programe ekonomskih reformi odvojeno rade Republika Srpska i Federacija BiH na period od tri godine. Nakon ovoga biće sačinjen objedinjeni program ekonomskih reformi", kaže Tegeltija i navodi da su u dokumentu nabrojane ključne preoruke, oblasti i prioritetne projekcije.

On je dodao da će od ponedjeljka, 13. novembra, početi konsultacije o ovim dokumentima sa socijalnim partnerima.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Prednacrt zakona o doprinosima, te Nacrt zakona o dječijoj zaštiti.