Jedna od najvećih volonterskih akcija sadnje drveća u Srpskoj i BiH „Let's do it – milion sadnica za 1 dan“, provedena je i na području Trebinja, na lokaciji iznad naselja Gučina u organizaciji Centra za održivi razvoj i ekologiju CORIE.

posumljavanje goletu trebinje (2)

Riječ je o velikoj volonterskoj akciji pošumljavanja u Republici Srpskoji i cijeloj BiH, koja je posvećena pošumljavanju šumskog zemljišta, ali i sadnji drveća u parkovima, drvoredima, dvorištima.

Akcija je realizovana sinhronizovano u jednom danu i sa početkom u isto vrijeme na teritoriji cijele Republike Srpske i BiH.

Aleksandar Vukanović, predsjednik Centra za održivi razvoj i ekologiju “CORIE”, koji je i koordinator ove akcije za jug Hercegovine, istakao je da su šume jedan od najvažnijih resursa naše zemlje, ali da je činjenica da mnogi ljudi nisu svjesni toga i o ovom prirodnom bogatsvu ne vode mnogo računa.

“To dokazuje i činjenica da su šume svakodnevno izložene nelegalnim sječama. U šume se već godinama nepropisno odlažu velike količine otpada. Nedovoljno se ulaže u protivpožarnu zaštitu i svake godine imamo velike požare koji šumskom fondu nanosu višemilionske štete”, objašnjava on.

Ciljevi ove akcije su zasađivanje 1.000.000 sadnica drveća, učešće najmanje 20.000 volontera, podizanje svijesti javnosti o značaju zaštite životne sredine, kao i važnosti šumskih ekosistema putem mnogobrojnih projektnih aktivnosti.

Marija Ninković, član ekološke organizacije CORIE, poslije uspješno izvedene akcije pošumljavanja istakla je da se nada da će ovakvih akcija biti više s obzirom na to da je ekološki značaj pošumljavanja veliki – drveće proizvodi kiseonik, spriječava eroziju, štiti od vjetrova, smanjuje buku.

Uz CORIE, akciju je pomogla NVO “Ruke” iz Sarajeva, Udruženjem građana „Mozaik prijateljstva“ iz Banjaluke i Centar za gazdovanjem kršem Trebinje.

posumljavanje goletu trebinje (2)