Kancelarija za razmatranje žalbi BiH poništila je milionski tender „Elektroprivrede RS“ za angažman advokata za zastupanje u arbitražnom sporu sa slovenačkim „Viaduktom“, nakon žalbe grupe ponuđača koju čine advokatske firme „Sajić“ iz Banjaluke, Miro Senica iz Ljubljane i „Kallay & Partneri“ iz Zagreba, saznaje portal CAPITAL.ba.

elektroprivredars

„Elektroprivreda RS“ je početkom juna kao najpovoljnijeg ponuđača na tenderu za nabavku međunarodnih ekspertskih advokatskih usluga zastupanja u arbitražnom postupku protiv BiH, koji su pokrenuli slovenački „Viadukt“ te državljani Slovenije Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček kao fizička lica, izabrala Advokatsku kancelariju „Moravčević, Vojnović i partneri“ iz Beograda.

Ova kancelarija je, sa partnerom iz Beča, za četvorogodišnji ugovor ponudila cijenu od 1,99 miliona KM bez PDV-a, odnosno ukupno oko 2,3 miliona KM.

Međutim, na tu odluku se žalila grupa ponuđača iz Banjaluke, Ljubljane i Zagreba ukazujući na propuste „Elektroprivrede“ prilikom odabira ponuđača i na, kako navode, očiglednu diskriminaciju ostalih ponuđača.

Ovi ponuđači su u žalbi, između ostalog, naveli da je „Elektroprivreda“ od izabrane advokatske kancelarije tražila pojašnjenja određenih navoda iz ponude, dok sa ostalim ponuđačima to nije bio slučaj.

„Elektroprivreda“ ne djeluje u cilju najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava

„Ovakvim postupanjem ugovorni organ ostale učesnike stavlja u neravnopravan položaj i isključuje nas iz aktivne konkurencije, a kako je naša ponuda bila najpovoljnija, jasno je da „Elektroprivreda“ ne djeluje u cilju najefikasnijeg korišćenja javnih sredstava“, navodi se u žalbi firmi „Sajić“, „Miro Senica“ i „Kallay & Partneri“.

Zamjerke su imali i na ispunjenost uslova koji se odnosi na posjedovanje polise osiguranja od profesionalne odgovornosti, koja s obzirom na to da ta polisa izabranoj firmi ističe u februaru iduće godine, odnosno ne traje tokom kompletnog ugovornog perioda.

Navode da to nije predstavljalo problem da se firmi iz Beograda dodijeli posao, dok je kod drugog ponuđača koji se nalazio u sličnoj situaciji ovo je bio jedan od razloga zbog kojih je njegova ponuda odbijena.

U odgovoru na žalbu „Elektroprivreda“ je odbila sve navode istučući da izabrana firma nije dostavila podatak o ukupnom prihodu za 2016. godinu jer joj nije bio završen finansijski izvještaj, ali da su podaci za prethodne godine jasno ukazivali da je on mnogo veći od onog koji se tražio tenderskom dokumentacijom, te da su i pored toga tražili dodatna pojašnjenja.

Istakli su i da se po pitanju polise vidi da je ta firma imala dugogodišnju saradnju sa osiguravajućim društvom i da je izrazila spremnost da to i dalje čini pod istim uslovima.

Međutim, Kancelarija za razmatranje žalbi je odlukom od 7. septembra prihvatila žalbu navodeći da su utvrđene nepravilnosti u postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača.

U Advokatskoj kancelariji „Sajić“ su za CAPITAL rekli da su oni ukazali na to da izabrani ponuđač nije ispunio više uslova, ali da se jedan od glavnih odnosi na neposjedovanje polise osiguranja.

Istakli su da bi „Elektroprivreda RS“ sada trebalo ponovo da objavi tender i definiše uslove s obzirom na to da je ovaj poništen. Naglasili su i da je njihova ponuda bila najpovoljnija.

Direktor „Elektroprivrede RS“ Željko Kovačević nije se javljao na telefon.

Slovenci traže 102 miliona KM odštete

„Elektroprivreda RS“ raspisala je tender za nabavku advokatskih usluga nakon što su „Viaduckt“ kao pravno lice sa sjedištem u Sloveniji te Vladimir Zevnik i Boris Goljevšček kao fizička lica državljani Slovenije pokrenuli arbitražni spor protiv BiH težak 102 miliona KM.

Do pokretanja arbitražnog spora došlo je nakon što je „HES Vrbas“ u oktobru 2015. godine uputio Vladi RS odštetni zahtjev od 46 miliona KM zbog raskida ugovora, a kako se nisu dogovorili, većinski vlasnik HES-a, slovenački „Viaduct“, je pokrenuo zahtjev za arbitražu sa BiH u Vašingtonu.

Inače, ugovor o dodijeli koncesije vrijedan 165 miliona evra Vlada RS je sa „HES Vrbas“ potpisala 2004. godine, a njime je bila planirana izgradnja HE „Krupa“ i HE „Banjaluka-Niska“.

Samo godinu kasnije projekat je postao nesprovodiv, kada je pod pritiskom skoro 20.000 građana Banjaluke koji su potpisali peticiju, Skupština Grada donijela odluku da se protivi potpisanom ugovoru o koncesiji.

Vlada RS je nudila mogućnost izgradnje samo jedne hidroelektrane, na šta koncesionar nije pristao. Kako tokom protekle decenije nisu došli do prihvatljivog rješenja, ugovor je raskinut.