Turistička organizacija grada Trebinja je na osnovu donatorskih sredstava koja su odobrena od strane kompanije m:tel, izradila set turističkih mapa za potrebe turističko-informativne i promotivne djelatnosti ove ustanove.

turisticka mape

U skladu s tim, došlo se na ideju da, s obzirom na to da su u pitanju sredstva dobijena donacijom, jedan dio navedenog materijala kroz prigodnu akciju bude uručen registrovanim turističkim subjektima koji su
direktno uključeni u turistički promet i imaju neposredan kontakt sa najvećim brojem turista koji godišnje posjećuju Trebinje.

Navedena akcija danas je uspješno i realizovana terenskim obilaskom smještajnih objekata i uručivanjem turističkih mapa, a to je bila i prilika da se zaključi da je međusobna saradnja na visokom nivou, da je aktuelna turistička godina u Trebinju prema svim parametrima najuspješnija do sada, te da ćemo i u budućnosti zajedničkim snagama nastojati od Trebinja stvoriti još ozbiljniju turističku destinaciju..