Eparhijski dom bilo je mjesto gdje se sinoć održalo predavanje direktora kinoteke Republike Srpske
Milovana Pandurevića na temu “Apokalipsa kod Andreja Tarkovskog“.

predavanje

Ovo predavanje je održano povodom 85 godina od rođenja Andreja Tarkovskog.

„Mene je zanimalo da pokažem šta je to pravoslavlje kod Andreja Tarkovskog, jer stalno ljudi pričaju da je on pravoslavni režiser i ja sam pokušao da nađem šta je to“, kaže Pandurević.

Teško je kad se gleda njegov film vidjeti šta je to pravoslavlje, a onda kad se se pogleda sa strane vidi se
zagonetno, skriveno pravoslavlje, pojašnjava Pandurević.

U današnje vrijeme riječ apokalipsa ušla je u obični jezik i svašta znači. Kod Tarkovskog ta riječ ne znači
strah nego da postoji radost.

„Apokalipsa nije strašni sud, već se javlja drugi put Hristos i to je radost što bi rekli u pravoslavlju“, kaže Pandurević, dodajući da je apokalipsa, po Tarkovskom, tragedija za grešnike.

predavanje