Danas proslavljamo duhovno pokroviteljstvo, posredovanje i zastupništvo pred Bogom, koje dobijamo usljed velikog milosrđa i ljubavi Presvete Bogorodice prema nama.

pokrov presvete bogorodice

Među praznicima Presvete Bogomajke pribrojan je i praznik Pokrova Presvete Bogorodice, koji je ustanovljen u spomen blagoslovenog događaja u 10. vijeku (1/14. oktobra 911. godine), za vrijeme vizantijskog cara Lava Mudrog, u carigradskom hramu Vlaherni.

Služeno je svenoćno bdenje u Bogorodičinoj crkvi Vlaherne u Carigradu. Crkva je bila puna naroda. U pozadini crkve stajao je sveti Andrej Jurodivi sa svojim učenikom Epifanijem. Prema hrišćanskom vjerovanju, u četvrti sat noći pojavila se Presveta Bogorodica iznad naroda sa rasprostrtim omoforom na rukama, kao da tom odjećom pokriva narod.

Bila je obučena u zlatokrasnu porfiru i sva je blistala u neiskazanom sjaju, okružena apostolima, svetiteljima, mučenicima i djevicama.

Sveti Andrej, kada je vidio to javljanje, pokazao je rukom Epifaniju blaženom i upitao ga: „Vidiš li, čedo moje, Caricu svijeta kako se moli za sav svijet?". Epifanije je odgovrio: "Vidim, oče sveti, kako je pokrila svojim časnim pokrovom, koji je svetliji od munje, sav narod koji je u hramu!ˮ.

Ovim blagoslovenim javljanjem presveta Djeva je potvrdila molitveno zastupništvo i utjehu za vascijeli svijet.

pokrov presvete bogorodice

Od tog doba, svijet se napunio mnogim znamenjima pokroviteljstva Presvete Bogorodice - znamenjima njene materinske ljubavi. Ti primjeri su bezbrojni, počev od dubine vremena pa do naših dana.

Zbog ovoga događaja ona se na pravoslavnim ikonama pojavljuje sa pokrovom u rukama okružena svetiteljima u bijelim haljinama. Njena odežda je simbol pokroviteljstva i zaštite od gladi, bolesti i pomora.

Zanimljivo je da, pored 12. velikih praznikâ, jedino praznik Pokrova Presvete Bogorodice i praznik Obrezanja Gospodnjeg u tipiku imaju znak +, zato što na jutrenju ovih praznika se poje samo praznični kanon.

Praznik pokrova, za razliku od ostalih Bogorodičinih praznika, nema ni pretprazništvo, ni postprazništvo.

pokrov presvete bogorodice Kopija Vlahernske Bogorodičine ikone

Ovaj praznik se često naziva i Pokrovice i smatra se da je ženski praznik, posebno posvećen porodiljama i majkama. Zbog toga bi sve pripadnice ljepšeg pola trebalo da budu posebno pažljive i da ne rade nikakve teške fizičke poslove.

Tropar