Srpska pravoslavna crkva /SPC/ i vjernici danas slave Svetog Jovana Bogoslova.

sveti jovan bogoslov

Apostol i jevanđelista Jovan sa bratom Jakovom bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista. Jovan i Jakov su nazvani sinovima groma - prema nadimku koji im je dao Isus Hristos kada ih je pozvao za svoje učenike, apostole.

Jovan je jedan je od dvanaestorice velikih apostola. Pisac jednog od četiri sveta jevanđelja. Napisao je i Otkivenje - Apokalipsu, koje je sastavni dio Novog zavjeta.

Sveti Jovan Bogoslov bio je sin siromašnog ribara Zavedeja i njegove supruge Salomije. On je jedan od apostola koji je bio prisutan u trenutku kada je Hristos vaskrsao Jairovu kćer i onaj koji je zajedno sa Jakovom i Petrom krenuo sa Isusom u Getskimanski vrt noć prije stradanja.

Sveti Jovan Bogoslov je prilikom Tajne večere sjedao uz Hrista koji mu je otkrio Judinu izdaju. Proveo je uz Hrista njegove posljednje, najteže trenutke ovozemaljskog života, momente u kojima je bio više nego surovo mučen.

Zbog toga mu je Isus, prikovan za krst na kome je stradao, povjerio brigu o Bogorodici.

Održavši obećanje, Sveti Jovan Bogoslov se brinuo o Hristovoj majci sve do njene smrti nakon koje je otišao da propovijeda u Efesu i Rimu. Međutim, u Rimu je bio surovo tretiran od strane cara Domicijana koji je naredio da se za Jovana spremi najjači mogući otrov koji će ispiti.

Na carevo veliko nezadovoljstvo, Sveti Jovan Bogoslov po njegovom ispijanju ostao živ, te je zatim prognan na ostrvo Patmos.

sveti jovan bogoslov freska

U progonstvu na ostrvu Patmos napisao je Jevanđelje i Otkrovenje. U vrijeme cara Nerve ponovo je bio slobodan i vratio se u Efes gdje je nastavio svoje djelo hristijanizacije neznabožaca.

Kada mu je bilo oko 100 godina, Sveti Jovan Bogoslov je svojim učenicima zatražio da mu iskopaju grob u vidu krsta i pokriju ga zemljom kada u njega uđe. Potom je starac legao u grob i njegovi učenici su ga sahranili.

Vjernici su kasnije otvorili Jovanov grob, ali tijelo nije bilo u njemu. Jedino se, svake godine na dan njegove smrt - 21. maja, od njegovog groba dizao neki sitni prah, mirisan i ljekovit. Tim prahom narod je liječio mnoge bolesti.

Tropar svetom Jovanu Bogoslovu

U Srbiji, na lijevoj obali rijeke Jerme, nedaleko od sela Poganovo, nalazi se manastir posvećen Svetom Jovanu Bogoslovu.

manastir svetog jovana bogoslova srbija