Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju u vezi sa prenošenjem prava svojine na pokretnoj imovini ranijeg privrednog društva Industrija konfekcije "Novoteks" Trebinje ukupne vrijednosti 782.972 KM sa Republike Srpske, Ministarstva industrije, energetike i rudarstva na grad Trebinje.

vlada sjednica

Pravo svojine se prenosi bez naknade, a u svrhu pokretanja privrednih aktivnosti koje će doprinijeti zapošljavanju i razvoju grada Trebinja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.