Građani Republike Srpske koji žele da promijene izabranog doktora bez navođenja razloga, to mogu da učine u redovnoj proceduri od danas do 31. decembra, za šta je potrebno da popune odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu zdravstvevog osiguranja Srpske.

Ljekar

Iz Fonda je saopšteno da je promjenu izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa najbolje obaviti u pomenutom periodu zbog jednostavnije procedure.

"Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, te je neophodno navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, na primjer, usljed promjene mjesta prebivališta ili odsustva izabranog doktora u dužem periodu", navode iz Fonda.

Osim toga, i osiguranici koji još nisu izabrali svog ljekara, trebalo bi da to učine u tom periodu.

"Izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora obavi do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava", piše u saopštenju.

Iz Fonda podsjećaju da se građani za tim porodične medicine mogu registrovati u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor.

Roditelji djecu do šest godina mogu da registruju kod izabranog pedijatra, a ženske osobe starije od 15 godina mogu da se registruju kod izabranog ginekologa i da kod njih odlaze direktno, bez uputnice.

Osiguranici mogu da se registruju kod pedijatra, odnosno ginekologa koji rade u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj sa kojima Fond ima potpisan ugovor o pružanju usluga iz oblasti ginekologije i pedijatrije.

Informacije o kojim ustanovama je riječ osiguranici mogu da dobiju u poslovnicama Fonda, domovima zdravlja, te na internet stranici Fonda, navodi se u saopštenju.