Na kruni hidroelektrane "Trebinje I" prvi put nakon njenog puštanja u rad pristupilo se zamjeni postojećeg i izradi novog livenog asfalta, za šta su Hidroelektrane na Trebišnjici /HET/ izdvojile oko 210.000 KM, piše TrebinjeLive.info.

kruna he trebinje 1 liveni asfalt

Radovi će biti završeni u narednih petnaestak dana, a novim slojem livenog asfalta biće presvučeno oko 1.700 metara kvadratnih.

Prema riječima Mihajila Koprivice, diplomiranog saobraćajnog inženjera i člana nadzora HET-a nad ovim poslovima, radi se o vrsti asfalta koja zahtijeva poseban način proizvodnje, transporta i ugradnje.

kruna he trebinje 1 liveni asfalt

"Postojeći asfaltni sloj je u toku višegodišnje eksploatacije bio znatno oštećen. Sama zamjena ima za cilj da spriječi prodiranje atmosferskih voda i vlage ispod sloja asfalta i zaštiti betonsku površinu krune brane, ali i da poboljša kvalitet servisne saobraćajnice na kruni brane", pojasnio je inženjer Koprivica za TrebinjeLive.info.

Iz tog razloga radovi su povjereni preduzeću "Euro-asfalt", koje je jedino u BiH specijalizovano za ovu vrstu poslova.

kruna he trebinje 1 liveni asfalt kruna he trebinje 1 liveni asfalt