Ispred sve tri osnovne škole u Trebinju na "reciklažnom ostrvu" postavljeni su kontejneri za odlaganje papira, stakla, plastike i metala, a u učionicama škola je vršena edukacija učenika.

kontejneri trebinje

Jedini operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom će postaviti 240 ekoloških ostrva na teritoriji Republike Srpske.

"U Trebinju ih postavljamo šest, isključivo na lokacijama osnovnih škola i velikih parkinga", rekao je Momčilo Antonić iz EURO BETA.

Primarni cilj je da se krene od najmlađih, jer su oni budućnost, a najbolje i shvataju značaj odvajanja ambalažnog otpada.

Uvidjelo se da je veliki problem sa otklanjanjem čvrstog otpada na području grada Trebinja. Veliki je broj kontejnera, ali nisu adekvatno raspoređeni tako da je Grad Trebinje odlučio da se radi na dva polja.

kontejneri trebinje

"Prvi je edukacija najmlađih što danas vidimo, da bi se tokom godina poboljšala građanska svijest, a u okviru drugog dijela radiće se na poboljšanju čistoće grada sa komunalnim preduzećem jer će se u postupku dobijanja građevinske dozvole, pored saglasnosti Vodovoda, Hercegovina-puteva, tražiti i saglasnost Komunalnog preduzeća", rekao je načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje Marko Rikalo.

Svaki investitor će u postupku izgradnje morati na sopstvenoj parceli obezbijediti mjesto za kontejnere na kojima će se odlagati čvrsti otpad, a na taj način se rješava problem koji se pojavio izgradnjom velikih stambenih blokova kao što je Luč.

U tom dijelu ne postoji obezbijeđen prostor za odlaganje, a oni koji su postavljeni su nedovoljni i ostavljaju lošu sliku o gradu.

Ovaj projekat je finansirao operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom - EURO BETA.

kontejneri trebinje