U prvom polugodištu 2017. godine ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu grada Trebinja iznose 14.688.217 KM, dok ukupni budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu iznose 9.481.046 KM i daju budžetski suficit od 5.207.171 KM.

skupstina grada trebinja

Istaknuto je ovo danas na redovnom zasjedanju Skupštine grada Trebinja u okviru tačke izvršenja budžeta grada za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine.

Ukupan prihod ostvaren do 30. juna daje podatak da je budžet grada ostvaren u procentu od 64,5 odsto.

Ostvareni su prihodi u iznosu od 9.777.170 KM, grantovi 60.987 KM i transferi iz zemlje u iznosu od 889.748 KM, primici za nefinansijsku imovinu 396.924 KM, primici od zaduživanja 3.458.135 KM, sredstva od otplate kredita za stimulativno zapošljavanje u iznosu od 24.438 KM, ostali primici 39.945 KM i ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 40.870 KM što čini ukupna konsolidovana sredstava Budžeta od 14.688.217 KM.

"Izuzimajući povučena kreditna sredstva u iznosu od 3.458.135 KM, prihodi su ostvareni malo iznad plana perioda odnosno 51,16 odsto plana budžeta", rekla je Jelena Kulušić, načelnik Odjeljenja za finansije.

Poreski prihodi su ostvareni u procentu 47 odsto, neporeski u procentu od 51,94 odsto, prihodi od imovine 67 odsto, a naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga ostvarene su u iznosu 47,6 odsto od plana budžeta.

Međutim, naknada za korišćenje voda ostvarena je sa svega 12 odsto, dok su primici za prodato gradsko građevinsko zemljište ostvareni sa 19 odsto od godišnjeg plana.

Od ukupnih rashoda koji iznose 9.481.046, najviše se odnosi na rashode za lična primanja koji su ostvareni sa 50 odsto od godišnjeg plana.

Rashodi po osnovu korištenja roba i usluga ostvareni su u iznosu od 37,37 odsto, tekući grantovi ostvareni su u iznosu od 31 odsto, dok su doznake na ime socijalne zaštite i druge doznake građanima ostvarene u procentu od 44 odsto.

Opozicija na izvršenje budžeta nije imala nikakvih primjedbi, ali, ipak, nije glasala "za" polugodišnje izvršenje budžeta.

Zato su iz pozicije poručili da je ovo odraz domaćinskog ponašanja aktuelne vlasti.

"Evidentno je da je spriječen krater koji je naslijela ova vlast. Izvještaj daje i prikaz domaćinskog poslovanja, o čemu govore i činjenice", poručio je odbornik Blagoje Šupić.

Odbornici su upoznati i sa stanjem ukupnog duga grada na dan 30. jun 2017. godine koji iznosi 10.358.020 KM.

Nema obaveza po izdatim garancijama, dok se svi krediti redovno otplaćuju.