Nova podjela ili istorijski fakat? – Ovo je izgled četničkog spomenika u centru Trebinja

Autor: Božo Morić Foto: TrebinjeLive
TREBINJELIVE 15. 08. 2017. - 11:32h

U neposrednoj blizini Kamenog mosta, planirana je izgradnja spomenika posvećenog borcima Jugoslovenske vojske u otadžbini, takozvanog Ravnogorskog pokreta, i nevinim žrtvama Drugog svjetskog rata.

spomenik cetnici

Visok 12 metara u obliku krune sa krstom na vrhu, spomenik će biti od kamena, najavljuju iz Udruženja boraca Jugoslovenske vojske u otadžbini.

Nepoznato je da li će gradska vlast podržati ovu izgradnju, s obzirom na to da se u neposrednoj blizini već nalaze dva spomenika, ali i da je riječ o istorijskim činjenicama koje još uvijek tište srpski narod!?

Da li je Trebinju potreban ovakav spomenik i čemu njegova izgradnja može da vodi – utvrdiće stručnjaci i nadležni organi.

TAGOVI:

Komentari

Uopste ne treba, iovako previse spomenika ima!

Odgovori

Apsolutno. Srusite neki stari, pa napravite novi, ljepsi. Zelene povrsine,nestaju u nepovrat. Marimo li uopste za konzervaciju prirode?, ono malo sto je ostalo?

Odgovori

Mislim da bi bilo bolje da se na onom postojećem spomeniku u parku dvojici doda brada i da im se ureže krst na kapi, nego trošiti pare na ovolike spomenike.

Odgovori

Fenomenalno!

Odgovori

Ti jado jadni. Ti što nemaš pretke, ti što te roda donijela, ti bez istorije, ti bez sebe, ti bez potomaka, ti što nemaš niđe nikoga, ti si svakako niko i ništa kada tako razmišljaš i komentarišeš. Ti se šali sa svojim tatom, ako uopšte znaš za njega.
Pusti na miru žrtve, bez obzira na koju stranu spadaju. Pusti i nas, njihove potomke, na miru. Zahvali se Bogu (ako znaš za njega) pa ti nisi potomak đeda bačenog u jamu, polomljenih ruka i noga, iskopanih očiju. Mi, njihovi potomci, malo i drugačije raznišljamo. Treba podići spomenik četnicima do neba. Trebalo je izdržati neviđenu torturu od 1945. , pa gotovo do danas.
Živio Draža!

Odgovori

@todo

Hocete li podici i spomenik Italijanima sa kojima su se cetnici zajedno borili tokom drugog svijetskog rata?

A kakvi su tvoji preci, primitivce ogavni? Od takvih buzdovana se vise ne moze ni disati. Placu planina i ovce za tobom,, seljacicu…

Todo, nemoj miješati stradalnike, mučenike, heroje, oslobodioce Srbe iz svih ranijih ratova, sa Srbima koji su jurišali na svoju braću, ruku pod ruku sa Italijanima i Njemcima od 41-45 godine.Četnici su u početku imali svoju pozetivnu ulogu, ali to što su se udružili sa fašističkim zlikovcima protiv svoje braće i izazvali revanšizam i odmazde, nekada i prekomjerne, nikada im se ne može oprostiti.Desilo se Srpsko stradanje, bratoubilački rat, ne ponovilo se.To da su pripadnici četničkog pokreta i njihovi potomci trpjeli neviđenu torturu u prošlom sistemu, jednostavno nije tačno.Naravno da su članovi partizanskih porodica imali više privilegija nego članovi četničkih, ali sigurno manje nego danas vezano za partijsko zapošljavanje, a što je i normalno. Besplatno su se školovali i jedni i drugi, besplatno se liječili i jedni i drugi, zapošljavali se i jedni i drugi, svakim danom se manje i manje u društvu osjećala ta prepoznatljivost pripadnosti četničkoj ili partizanskoj.Pare iz budžeta sigurno ne treba trošiti za taj spomenik, a u privatnoj režiji neka ga prave ako hoće na nekoj drugoj lokaciji.Treba se boriti za radno mjesto više,spomenika koliko je najnužnije.

pipi bog si !sigurno komentar godine.

Odgovori

5. 10. 1942. Delovi italijanskog 6. armijskog korpusa (4.000) i četničkog Trebinjskog, Nevesinjskog i Romanijskog korpusa (5.000), u pet napadnih kolona, uz sadejstvo delova domobranskog 7. i 15. pešadijskog puka, podržani avijacijom, otpočeli šestodnevnu prozorsku operaciju (-Alfa-), deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), u cilju odbacivanja partizanskih snaga od Mostarskog basena boksita i železničke pruge Sarajevo-Mostar. Oko 60 km razvučena 10. hercegovačka NOU brigada nije mogla pružiti ozbiljniji otpor italijansko-četničkim snagama, koje su do 10. oktobra zauzele s. Soviće, Prozor, s. Šćit i s. Ravno, prokrstarile selima na planinama Ljubuši, Vranu, Paklini i Raduši i na liniji Duvno – Šujica – G. Vakuf – Hadžići uspostavile vezu sa ustaško-domobranskim snagama [Četnici su opljačkali ceo grad i spalili desetine sela. Samo u prozorskoj opštini ubijeno je 638 ljudi, žena i dece i spaljeno 656 domova.].
27. 4. 1943. Jedinice italijanskog 6. armijskog korpusa (ostaci razbijene divizije -Murđe-, divizija -Marke- bez jednog puka, po jedan ojačani puk divizija -Mesina- i -Emilija-, te 73. legija crnih košulja divizije -Sasari-), sa četničkim Nevesinjskim, Trebinjskim i Nikšićkim korpusom i tri bataljona domobranske 6. pešadijske divizije, počele napad iz Blagaja, Stoca, s. Meke Grude, prevoja Kobilje glave i Vilusa. U petodnevnim borbama one su potisnule zaštitničke delove 3. udarne divizije NOVJ i 3. dalmatinske NOU brigade i ovladale Dabarskim, Nevesinjskim i Gatačkim poljem.
28. 4. 1943. Pukovska borbena grupa -Skoti- italijanske divizije -Mesina-, četnički Trebinjski korpus i dve brigade Romanijskog korpusa, nastupajući od Blagaja i Stoca zauzeli Nevesinje, iz koga su se povukli zaštitnički delovi 3. dalmatinske NOU brigade.
1. 5. 1943. Italijanska divizija -Murđe-, reorganizovana i ojačana fašističkim legijama divizija -Marke- i -Sasari-, sa delovima četničkog Nevesinjskog i Trebinjskog korpusa odbacila zaštitne delove 3. udarne divizije NOVJ i zauzela Gacko, Avtovac i Kulu Fazlagić.
17. 8. 1943. U južnoj Hercegovini i susednom primorskom pojasu jake neprijateljske snage (dva bataljona nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, pet bataljona italijanskih divizija -Mesina- i -Marke-, jedan bataljon domobranske 6. pešadijske divizije i tri brigade četničkog Trebinjskog korpusa) počele operaciju čišćenja -Gama- u cilju uništenja 10. hercegovačke NOU brigade. Trećeg dana, posle više pokušaja, višestruko nadmoćni neprijatelj je uspeo da u rejonu s. Zvijerine (kod Bileće) okruži 10. brigadu, ali se ona, veštim manevrom, bez gubitaka izvukla prema Gacku.
26. 9. 1943. U Popovom polju četnički Trebinjski korpus i delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- i domobranske 6. pesadijske divizije preduzeli opkoljavanje 10. hercegovačke udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ. Brigada je, osetivši te pripreme, izvršila napad i, posle dvodnevnih borbi, probila se u Trebinjska brda. Poginulo je 40 četnika, a zarobljeni su 42 domobrana i 34 četnika. Brigada je imala 2 mrtva i 5 ranjenih.
24. 11. 1943. S linije Mostar-Stolac-Bileća nemačka 7. SS -Princ Eugen- divizija, ojačana po jednim bataljonom nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. pešadijske divizije i sa 2.000 četnika Trebinjskog i Nevesinjskog korpusa, napala novoformiranu 29. udarnu diviziju NOVJ s ciljem da je izbaci iz Hercegovine. Dok je Južnohercegovački NOP odred estao u neprijatelj evo i pozadini, glavnina 29. udarne divizije odbačena je istočno od puta Bileća. Gacko, gde je u šestodnevnim odbrambenim borbama nanela neprijatelju (uglavnom 13. SS puku) velike gubitke: oko 300 mrtvih i znatan broj ranjenih.
5. 2. 1944. Iz Ljubinja, Stoca, Bileće i Trebinja dve nemačke pukovske borbene grupe, jedna iz 7. SS divizije -Princ Eugen- a druga iz 181. pešadijske divizije, ojačane delovima četničkog Trebinjskog korpusa i 14. puka domobranske 6. pešadijske divizije (oko 4.000 vojnika), počele koncentričan napad s ciljem da 10. hercegovačku udarnu brigadu i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ unište u okruženju (operacija -Falkenjagd-), Do 16. februara neprijatelj je prokrstario okruženi deo slobodne teritorije, spalio 5 sela i uništio 2 mosta na r. Trebišnjici. Brigada i odred 29. divizije NOVJ izbegli su odlučujuće sudare s jačim neprijateljem, ali su mu u dvadesetak manjih akcija i diverzija naneli znatne gubitke, sprečivši pljačku i masovnije represalije. Drugi delovi 29. divizije razbili su jedan nemački bataljon kod s. G. i D, Meke Grude. Neprijatelj je imao blizu 200 mrtvih i preko 100 ranjenih (skoro isključivo nemačkih vojnika). Gubici jedinica 29, udarne divizije NOVJ: oko 20 mrtvih i preko 30 ranjenih boraca.
29. 5. 1944. Delovi četničkog Trebinjskog korpusa iz Stoca i Nevesinjskog korpusa iz Nevesinja i Gacka, oko tri bataljona nemačke 369. legionarske divizije i jedna četa 13. SS divizije -Handžar- počeli napad na 29. udarnu diviziju NOVJ u istočnoj Hercegovini. Dok su Južnohercegovački i Severnohercegovački NOP odredi i 10. i 11. hercegovačka udarna brigada sprečavali dublje prodore, dotle su 12. hercegovačka i 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ napadom na četnički garnizon u Bileći prisilile neprijatelja na pregrupisavanje. Time je 29. udarnoj diviziji NOVJ omogućeno da neprijateljske kolone odbaci u polazne garnizone. Divizija je u petodnevnim borbama imala 22 mrtva, 16 ranjenih i oko 20 nestalih boraca, a gubici neprijatelja procenjeni su na preko 200 vojnika izbačenih iz stroja.
24. 6. 1944. Na komunikaciji Trebinje-Bileća 2. dalmatinska udarna brigada Primorske operativne grupe 2. udarnog korpusa NOVJ razbila manje delove nemačke 369. legionarske divizije i četničkog Trebinjskog korpusa i nanela im gubitke od 9 mrtvih, 15 ranjenih i 3 zarobljena.
13. 7. 1944. Glavnina nemačke 369. legionarske divizije, četnički Nevesinjski i Trebinjski korpus, 3. bataljon nemačkog 4. puka -Brandenburg- i 3, bataljon domobranske 9. posadne brigade (ukupno oko 10.000 vojnika) otpočeli sniježničko-trusinsku operaciju s ciljem da razbiju 29. udarnu diviziju 2. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Hercegovini. Divizija je, u sedamnaestodnevnim odbrambenim borbama, počesnim tučenjem razbila tri nemačka bataljona i udarom dve brigade u leđa glavne kolone slomila napad neprijatelja. Neprijatelj je imao 510 mrtvih, oko 800 ranjenih, 38 zarobljenih i više prebeglih vojnika; a 29. divizija – 40 mrtvih, 104 ranjena i oko 80 nestalih boraca. Zaplenjeno: 3 topa, 7 minobacača, 20 p. mitraljeza, 8 radio-stanica i velike količine municije i opreme.
6. 8. 1944. Iz Stoca ojačani 370. puk nemačke 369. legionarske divizije počeo napad prema Ljubinju u cilju proboja u Bileću i Trebinje i ovlađivanja komunikacijom Stolac-Trebinje. U dvodnevnim borbama on se jednom kolonom, prihvaćenom od Leteće bridage četničkog Trebinjskog korpusa, preko pl. Sitnice probio u Bileću, ali su 13. hercegovačka udarna brigada i Južnohercegovački NOP odred 29. udarne divizije NOVJ, bočnim protivnapadima, prisilili njegovu glavninu da se povuče u Stolac. Neprijatelj je imao oko 30 mrtvih i 50 nestalih, a jedinice 29. divizije – 3 mrtva, 6 ranjenih i 1 zarobljenog.

______________________________________________________________________________________________________

BITKA NA NERETVI komandant Jugoistoka Ler (nem. Löhr) okrivljuje četnike za nemački neuspeh protiv partizana na Neretvi: -Nedavne borbe pokazuju da je Mihailović omanuo kao vojni lider. Neshvatanje datih mogućnosti u pogledu vremena, prostora i terena čini njega najodgovornijim za nedavne neuspehe.-
Izveštaj komande jugoistoka vrhovnoj komandi Vermahta od 1. aprila 1943, Nacionalna arhiva Vašington, T78, rolna 332, frejmovi 6290035-72, strana 29.

Odgovori

Svaka čast. Pametnom dosta. izgleda da nisu bili dobri ni za saveznike. Zlodjela su činili i pojedinačno. Ko je god bio pametniji i ugledniji domaćin u njihovom mjestu noću bi bio likvidiran. Znam takve. Četnički vojvoda iz Nevesinja je bio jedan od naredbodavaca da se vrše likvidacije. Potomci ubijenih su bili zaboravili. Podizanje spomenika istom je probudilo sjećanja. Podjele su neminovne, samo što pametni još ćute. Zagovornici njihovog vaskrsenja žele da im operu čast a šta je sa svojom savješću. Kako nisu svjesni da navlače gnjev većine. Ljudi manite se istorije, gledajmo u budućnost. Gradimo mostove, česme, puteve jer to su sigurno najveće svetinje.

Odgovori

Kosmopolita, vrlo korektan komentar. Bravo!

Šta je četnici? Hoćete li možda reći da History class laže?Neka je sram sve četnike koji su se udružili sa ovim sotonama p’rotiv svoje srpske braće, a hoćete spomenik da im dižete.

Odgovori

Споменик је потпуно погрешно дизајниран. Не треба никаква круна јер она подсећа на Карађорђевиће који су побегли из земље и оставили народ да га Немци и Усташе кољу. Карађорђевићи су масони и енглески агенти, а мусави “престонаследник“ не зна Србски да говори.
Споменик треба да буде Ђенерал Дража висок барем 100 метара, са сабљом у руци окренут према Србском Дубровнику којег треба ослободити од Усташке окупације. Ђенерал Дража треба бити извана бронза а изунутра легирано железо, тако да га комунисти – усташе (и њихови потомци) не могу лако минирати, јер они су увек спремни на то и пуно их је Требиње. Они ту чине огромну већину популације, свуда је латиница, нигде ћирилице. Зато је у Требињу веома слаба прилика за Четнички споменик.

Odgovori

Čiča Draža, vrlo pametan predlog, samo ne znam je li dovoljno 100 metara visine, a obavezno prije gradnje zauzeti i vratiti Dubrovnik i to što prije.

Odgovori

Dobra ti ironija :) Nego kome da vrate Dubrovnik….nikad nije ni bio srpski a kamoli cetnicki….

Sto se tice gore spomenika… jadno da opet netko kopa po povijesti a jos da da pocast tim zločincima…. (čast iznimkama )

U kojem ti vijeku zivis…

Odgovori

Дражо, Тито си оца ми!

Odgovori

Draga gospodo, ko se bar malo razumije u istoriju složiće se da ovaj spomenik ima svoje mjesto. Pripadnici kojima je podignut bili su ništa drugo n’o vjerni datoj riječi i zakletvi.
S poštovanjem, Lazar.

Odgovori

Isto se moze reci i o Hitlerovim jedinicama.

Odgovori

Itekako ne može moj Skoko22.

Lazare, kome vjerni? Propaloj monarhiji i Kralju dezerteru i lopini. On i njegova svita. Što ne ostaviše silno zlato Draži, pa da imaju kome biti vjerni.Po njivama nikšićkim su se nalazili zlatni ingoti koji su bacani iz aviona kada je pod zlatnim teretom poletio sa Kapinog Polja kod Nikšića, jer nijesu mogli letjeti usled preopterećenja zlatom. To je gola istina. Pa kome da četnici budu vjerni pobogu.?

Odgovori

kasno za svecano otvaranje 4 oktobra.sa gradnjom krenite danas da 29 novembra bude svecano otvaranje.udarnicki srecno ura ura ura!

Odgovori

Gdje će sada omladina pišati. Može spomenik, ali nemojte stavljati osvjetljenje!

Odgovori

Bolje napravite djecije igraliste da se djeca ne bi igrala po ulici. Spomenika ima vise nego zivih.

Odgovori

Tacno!

Odgovori

Mi nazalost još pljujemo po svom i stidimo se svog,sto je muslimanskohrvatskokomunistički lobi uspio Srbe odsrbit.Pa da smo bogdo napravili Srbiju a ne Jugu…da smo se bogdo drzali kokarde naše,a ne izmišljotine petokrake..

Odgovori

Drzali smo se kokarde, kako ne? Od 90ih se drzimo iste, a evo zadnjih par godina i stiscemo saku opet. Da li si mozda zivio u vrijeme petokrake, jer ko god jeste dobro zna je l mu bilo bolje tad ili od 90ih pa do danas.

Odgovori

Nelupetaj

Najbolji komentar i potpuno tačan
A vidite kako je narodu odkad ovi vladaju

Pa šta ti misliš ljudino, da li je većini naroda bilo bolje prije devedesete ili od devedesete do danas. Je li bilo više radnika, je li bilo više zaposlenih ranije ili danas?Je li bilo više preduzeća koja su bila glasovita, proizvodila i izvozila, ranije ili danas. Je li se više uradilo kapitalnih projekata, fabrika, hidrocentrala, termoelektrana, puteva, mostova, radničkih stanova, luka,aerodroma, prije devedesete, ili poslje devedesete. Bravo za pametnu glavu koja „razmišlja“

Pa moj Jovo,ko je bio petokraka…nisu dosli ovdje oni iz Sjeverne Koreje ili iz KOnga pa nosili petokraku….Sve moze, i petokraka i kokarda, i komunizam i liberalizam i kapitalizam…moze sve samo da su Srbi na vlasti, i da srbuju…E sto ti nisi u dusi tolerantan ,,,pa ti je neko drugi kriv,moze biti.

Odgovori

Ustaj dragi Tito da dovršiš poso,povampirili se četnici,srbi nemaju skim više da ratuju pa hoće međusobno

Odgovori

Prvo da se napravi Begova kuća i još najmanje dvije džamije. Nemojte zaboraviti da Trebinje pripada BIH

Odgovori

Vazda Srpsko bilo i ostalo akobogda vazda ce i ostat dok god je srba i Srbije.Imate napravljene sve dzamije sto ste imali prije rata nijedna vise nece se pravit to nek vam bude jasno….

Odgovori

Cuj Trebinje pripada bih mozda u vasim glavama ali zna se vazda Srpsko Bilo Bice i Ostace a vama porucujem da se naviknete na to lakse ce vam bit kad dodjete iz dijaspore na mjesec dana….

Odgovori

Република Српска брате. А Босна једино као православна земља Котроманића. Ваљда знаш историју. Ваљда знаш гдје је дедо оставио гусле и икону. Поздрав ! :)

Odgovori

Ti alija ako volis trebinje sto si otisao iz njega cim se zapucalo bijeste noge posra vas guzica i sad si dosao da nespricas i filozofiras i optuzujete trebinjske srbe da su vas protjerali sto nije istina nego vasa direktiva bices u trebinju za odmor i ode u skandinaviju a mi smo dezurni vasi krivci sto nije nije istina cuva bog trebinjca svog a ako si pravi trebinjac nebi podvio rep nego bi stao u odbranu ovog grada kao sto su stali u proslosti nasi i moji predci a vi sad nesto optuzujete i kritikujete svi ste puni ljubavi ovog grada ne samo gradnego hercegovine a sta ste doprinjeli odoh ja pa kad se smiri eto me pa cu biti trebinjac e nije to tako u najtezim trenucima budi trebinjac onda cu ti skinuti kapu a dotada bolje nekomentarisi zna se cija je ovo jemlja bila istorijski samo sto takvi istoriju prekrajaju al mogu prekrajati koliko hoce al dok nas ima nemoze proci toooooo

Odgovori

Ako ih niko ne bi protjerao kako to da su porušene sve džamije u Trebinju. Jedni dižu spomenike četnicima drugi dižu ustašama. Antifašizam u šta se svi kunu na izdisaju

Ako se vec moram svrstavati na neku stranu, komunisti su mi mnogo blizi od cetnika…ali napravite taj spomenik pa da zavrsimo sa 70-godisnjim prepucavanjem i okrenemo se malo realnom zivotu i sadasnjosti.

Odgovori

Sluge zapada bili i ostali.Treba podici spomenik Staljinu kao Rusija ali mi smi od ’92 Britanska kolonija zato njihove sluge i ubice Srba i divljaju kod nas.

Odgovori

Kako je intoniran naslov kao da se podize spomenik Hitleru a ne srpskom muceniku?!

Odgovori

UŽAS

Odgovori

history class ima nesto da kaze pa je iskopirao cijelu arhivu a ko ima sta reci govori kratko I jasno

Odgovori

History class je naveo istinita dešavanja, Zar je to teško provjeriti i utvrditi?

Odgovori

ne b*eji, no citaj i nauci nesto

Odgovori

Pa ima li neko strucan da barem napravi spomenik koji ce imati estetski smisla i uklopiti se u okolinu, doprinjeti u svakom smislu ne obrnuto? Eno Crnogorci napravili spomenik koljaču Kuča u obliku obeliska ruglo u svakom smislu… Opet podjele na sve strane. U svakom smislu opet podjele a nicemu ne lici kruna na onom mjestu. I opet segaju i unistavaju park i zelenila malo sto ga ima umjesto da se pojaca i posadi jos koje drvo. Uz to djed mi je bio prvo u narodnoj vojsci koja se digla. Kraljeva vojska je nestala 1941. Partizani i Cetnici ekstremisti i olosi koji okrvarise ruke na neduznim sjeme im se zatrlo. Zive i danas slicni u svim strankama sto nas malo po malo zatiru, sada nam.mazu oci spomenicima

Odgovori

Засијаће круна Немањића у граду Јована Дучића!

Odgovori

Kruna Nemanjica apsolutno! Oni su vladali ovim prostorima.

A kakve veze to ima sa OVIMA?

Odgovori

Četnici, odnosno vi četnički nastrojeni, dokle ćete se kititi perjem slavnih i junačkih predaka. Vi ste se poka..li na srpsko glasovito viteštvo, čojstvo i junaštvo koje je trajalo stolećima, dok ga vi ne unerediste od 41-45.Zanemarili su ga i partizani, ali došla neka nova vremena.

Odgovori

Доста је комунистичких и измишљених Титових хероја. Споменик и треба да се подигне јер се дуго сакривају злочини окупатора и домаћих издајника (муслимана и усташа). Годинама трују народ и сервирају лажну историју. Свака част да пројекат!

Odgovori

Tako je, zrtve i zlocince – zajednicki spomenik

Odgovori

Besposlen pop i jariće krsti.
Ovo je totalno ruglo i totalno nepotrbno.

Odgovori

Samo fuj, fuj, fuj,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. fuj.

Odgovori

Može ovaj spomenik! I duplo veći ako treba!

Ali ga podignite po sred Zubaca gdje sve vrvi od četalja.

Odgovori

Jbg,gore su Srbi! Gore nije komšija komšiju špijav’o jer slavi Božić i Krsnu slavu,znaš komunjare su na suprotnoj strani od Zubaca,ali su na žalost na vlasti u gradu,komunjare i dezerteri! Četnici nijesu pobili nevin narod po Šumi,Brdima,LJubomiru,Popovu,Lastvi ali jesu Partizani,udarne divizije Vlada Šegrta,i ustaše koje bacaše narod u jame.Ponekad se pitam kakva je razlika između komunjara i ustaša,ne zna se ko je od njih pobio više Srba u ratnom i poslijeratnom periodu! Crveni su najveće zlo koje je moglo zadesiti Srpski narod!

Odgovori

Bravo Era, vidi se da si ti to sve svojim očima vidio dok to opisuješ u detalje.

Sve je ovo tacno, partizana u Tb nije bilo uopste do ’43-ce…i da nije bilo cetnika, ne bi srpskog uva ostalo u Hercegovini od ustaške kame.

Dajte pare gladnima ,manite se spomenika.Svaki dan se vidi kako pojedini ljudi u Trebinju loše žive…nemaju ni za hranu , a kamoli za dažbine koje stižu svaki dan.
Dosta je spomenika , dajte radna mjesta!
Trebinjka

Odgovori

Tako je Nino, ali svijest mase nije daleko otišla od one iz vremena kada je narodu trebalo „hljeba i igara“. Danas su se vremena utoliko promijenila što narodu danas trebaju crkve, džamije i spomenici. To ih zaglupljuje a glupom maso je lako manipulisati.

Odgovori

Bravo Nina!

Odgovori

NAHRANITE NAROD! DOSTA NAM JE SPOMENIKA! HLJEBA DAJTE!

Odgovori

Naravno kad moze dzamija, latolicka crkva, spomenici mehmed pasi sokolovicu I zlikovcu vladu segrtu moze I vojsci u otadzbini I treba

Odgovori

Требиње је четнички Монте Карло ко се љути његов проблем

Odgovori

Mislim da je najprece da porusimo jos ovo poneko igraliste, ne daj boze da se koje novo napravi. Tu treba usmjeriti energiju.

Odgovori

Ma što se prepirete,svjesni ste i ako se napravi spomenik, tako će se brzo i rušiti,a što se tiće Begove kuće svi su svjesni da će se graditi đe je i bila,kao što su se i đamije izgradile

Odgovori

Sta ima begova kuca sa ovim spomenikom

Odgovori

Naslov vam je sramotan. A narod je glup. Komentari su strašni!
Ja sam potomak Solunskog borca i nevine žrtve rata koga su ubile ustaše 1941.
Spomenik treba podići,svakako!!!
Čak mi se čini da je i lijepo arhitektonski osmišljen i uklapa se u okolinu.

Odgovori

Требиње је четнички Монте Карло

Odgovori

čega se ppametan stidi budala se ponosi. Hahah

Odgovori

Tamo gdje je begova kuca treba napraviti javnu kucu jer to hvali nasem gradu , a u centru grada treba podici spomenik četnickom vojvodi i to 20 metara visine da ga se i danas plaše ove komunističke p…. , a sto se tice muslimana oni svakako nesmiju pisnut jer znaju da bi ga popušili isti momenat.Ako bog da Čiča Draža će da krasi naše trebinje.

Odgovori

Nemam namjeru uvrjediti nikoga ni sa jedne ni sa druge strane ali
Spomenik treba,i moramo ga izgraditi
Narod mora da cuju i vidi pravu istinu i svi ti nevino stradali posteni ljudi da se konacno pomenu i posvete na tome jednom mjestu koje ce taj spomenik znaciti
posle toliko godina zasluzili su makar toliko malo.
JER TO SU ISTO SRBI,NASA BRACA,STRADALI OD NASIH SRBA
i nadam se da konacno imamo pravog gradonacelnika koji ce postupiti pravom rukom
koji ce nam pomoci i dozvoliti da se previse dugo cekano ostvari da podignemo spomenik ovim veselim ljufima,jer znamo koliko su bivsi nacelnici odbacivali ovu temu o spomeniku nastrojeni „laznom srpskom komunizmu“ da nisu zeljeli ni da cuju za ovu temu.

Ne trazimo nista vec samo istinu koju cekamo toliko dugo.
Zelim reci nekoliko stvari a kad se duboko zamislimo vidjet ce mo da je sve istina:
-cast pravom konunizmu kao ideologiji u kome zive neke drzave u svijetu,ali ni jedna nije izazvala rat medju samima sobom
– a mi Srbi vise od 70 godina zivimo u laznom komunizmu kojim nas je zatrovao niko drugi nego zapad
-zasto hrvati ili neki drugi ne uzdizu komunizam,vec samo mi,koji kazemo da smo Veliki Pravi Srbi
krenuvsi od tadasnjeg rata pa sve do dan danas
-kada su taj komunizam samo ubacili kod nas Srba,gdje je brat udario na brata i sestra na brata
Da li se zapitamo radi cega i radi koga?
-gdje lazno zivimo kao zatrovani ili omandjijani i dan danas gledajuci lazne filmove
gdje sami Tihi i Prle sumalo pokorise okupatore,gdje Valter brani Sarajevo,pa Bosko Buha koliko poubija sve njemce,
pa da vise ne nabrajam
A svi znamo koliko je poginulo okupator da ih mozemo sve izbrojat na prste jedne ruke
-U Crkve smo stoku zatvarali a posteni ljudi nisu smjeli djecu krstiti a ni Slavu slaviti,jer gdje bi vidjeli kod domacina da svijeca gori ujutru bi dosli i u zatvor ga odveli
Cak i do nazad nekoliko godina bilo ih je da ne slave Slavu a danas se dice Srpstvom i od njih ne mozemo da pridjemo Svetom Oltaru jer su u prvum redovima.
-a jesu li nam to branili Hrvati ili bilo koji drugi narodi,ili samo mi jedni drugima lazno otrovani laznim ubacenim komunizmom
Zapad dobro zna koliko smo mekani i koliko nas je lako medjusobno zavaditi,pa stalno udara na nas,tiho a sigurno i svaki dan.
U svim ratovima i napadima svakog agresora na Jugoslaviju,nije napadnut ni jedan grad osim Beograda i Srba,a svaki grad je bio dio tadasnje Jugoslavije.
Prvo su nam ubacilii da se medjusobno unistimo „41e ubacivanjem kumunizma ,pa drzavu porusimo 91e(kada umalo da nam se ponovi 41,ali pogleda nas Bog),,pa otmu Kosovo i ko zna sta dalje i sta jos.
Prvo sa tim a danas telefonima i raznim realiti programima polako nas poklapajuci i lagano unistavajuci praveci od nas robote i lagano nas raslojava,
A najgore preko politike gdje nas je najlakse zavaditi,davaju pare da izazovemo proteste i nemire ili bilo sta i sa strane gledaju,smjeskaju se i cine to da sami udaramo jedni na druge kao sto su uradili svake godine
A mi ko mi ne,nezadovoljni sami sa sobom,umjesto da uzmemo motiku u ruke ili bilo sta normalno,zasukamo rukave i radimo nesto korisno,a uvece se umorimo i legnemo da spavamo zadovoljni sta smo uradili,kao sto radi normalan svijet.
Al mi to nikako da vidimo i cujemo jer smo zaslijepljeni necim nepostojecim i ljubomorni jedni na druge samo cekamo kad ce mo se posvadjati zbog politike kad ce sa neba nesto pasti na nasu glavu da nas opameti
Ovo ce sve trajati dok sami sebi dodjemo a to je nikad,jer sto bi rekli
„dodji sebi ako imas kome,“
ne sto nemamo doci kome
vec sto lakse uzimamo zlo nego dobro
Udaljih se malo od teme i svega,nek oprosti ko moze nek procita kome je dosadno.
Ako zauzima puno prostora nek administrator obrise.
Nadam se da sa ovim tekstom necu izazvati replike i prepucavanja jer mi to nije namjera
Hvala svima na razumijevanju ali ko imalo razmislja i dise srpstvom vidjet ce da je ovo ISTINA za koju treba da se borimo a ne da od nje bjezimo.
S VJEROM U BOGA I NASE ZAJEDNICKO I SLOŽNO BOLJE SUTRA

Odgovori

Tako je brate. A bili se slizio s mojom tvrdnjom da su ovi novi od 95 te do danas samo pola napravili koliko oni komunisti za 22 god posle rata. E, u tom slucaju Srbi nebi pominjali komuniste i grozili bi se od njih, ali losije zivimo i zato se stalno njih sjecamo i vracamo u to doba. A ko nam je opet kriv nisu ni Hrvati ni niko. Oni grade svoju drzavu a mi pljackamo evo prvi ja gledam sta meni drzava moze dati a ne ja njoj. Isti si i ti i vecina. A, da nepricamo sta nam rade politicari koje mi biramo uporno, a znamo da nevaljaju. Znaci problem je u nama i nazalost nece nam trebat ni spomenici ni nista za kratko vrijeme, a mozda i dozivim neko ce drugi zivjeti na ovim prostorima. Nema radjanja, nema brakova, nema vjere, postovanja, patriotizma… Nista vise kod Srba nema. Nazalost.

Odgovori

Građanin,BRAVO!

Четири човјека која су побјегла са Придворачке јаме и спасиле се од усташког ножа,нису много живили јер их је стигао нож и метак од комунистичких злочинаца!Преко 15 свештеника наше епархије су побили!Нећемо даље ништа спомињати!Само ти људи заслужују овакво спомен обиљежје а не још преко 450 невиних жртава!Лично из емиграције доносим преко 10000 долара за овај пројекат!

Odgovori

puno donosis cetnik,nemoj prestregaces se.nego otkud ti u katolickoj americi zar nisi u pravoslavnoj rusiji kad se tako brines za popove.nego vidi ti sa zecevicem i kapicicem to su glavni popovi bili i mucitelji na golom otoku,a mozes da vidis i satanasije jeftic iz tvrdosa kako je molio da ga prime u udbu ili da vidis sliku amfilohija radovica.interesantno je kako su se ti svi za cas okrenuli i poceli da klece pred papom isto onako kako su pred udbom.sluga ostaje sluga pa bilo hitlerov,udbin ili cia-vatikan.

Odgovori

Moj niko nije bio u Cetnicima, a partizani ubise mi djeda, strica i tetku i to kraj 1946. godine. Ali draze mi je sto sam potomak zrtve nego da sam potomak dzelata!!!

Odgovori

Cak Noris. Lažeš grdno smradu. Što bi ga partizani ubili iz čista mira? Ako su ga ubili, tu je bio debeo razlog.

Odgovori

A sta vi koji ku*** od stranice, pisete naslov kao da podizu spomenik USTASAMA ??? I vas dosta u komentarima koji pisete kao da niste srbi, ili vjerovatno ni niste iz Trebinja, AKO SE SPOMENIK DIGNE TO CE BITI JEDINA STVAR KOJU JE NASA SMRDLJIVA VLAST DOBRO URADILA, a vi ` SRBI` iz Trebinja koji se bunite, ZAPITAJTE SE KO VAM JE DJED BIO!!!

Odgovori

https://trebinjelive.info/2017/08/15/foto-vijest-divanhana-sevdahom-razgalila-trebinjce/

sto ne ides da se bunis? a ja zaboravio vi cetnici ste zivi samo preko interneta i sa alijom,pavelicem i hitlerom.tako su cetnikovali i po rsk pa zna se kako su zavrsili.rs je davno razvaljena,razvalilo je dodik i baba biljana,sad sluzite vatikanske i ustaske sluge gospodare iz gruda i zagreba.dodik se ne oglasava a sto bi on je docekivao papu i kolindu i molio na koljenima aliju da prave savez.za ovo sve ima para za zaposljavanje nema.het kredit treba da uzme ni plate ne mogu vise da isplacuju.medjutim kad se naredi iz vatikana i britanije pare se moraju naci za naciste.

Odgovori

E da su moji Kozarcani izabrali cetnicku stranu i da su cetnici i na Kozari bili u vremenu 41-45 daleko bi manje i zrtava u Jasenovcu bilo jer bi vjerovatno ranije i oslobodjen bio. Podrzavam spomen projekat bilo u Trebinju ili gdje god zemlja srpskom se zvala.

Odgovori

A nije mi jasno da se „Trebinjci“ bune za spomenik srpskim herojima a isti nisu digli glasove otvaranjem Bingo trgovina u nasem gradu.

Odgovori

Ovim komunistickim idolopoklonicima još niko nije objasnio da su im djedovi, kukavice izmislili svih sedam ofanziva ? Pa gospodo do 43 godine u Hercegovini partizanski pokret brojio je ljudi taman toliko da odigraju basket 3×3…

Odgovori

Da ovisi o domacoj istoriografiji, lako biste vi to prepravili. Ironicno, sreca pa postoji njemacka arhiva i arhive drugih strana u sukobu, pa ne mozete fabrikovati novu istoriju, ni oprati sto se oprati ne moze.

Odgovori

Ispod spomenika ovoga u prirodnoj velicini isklesati I po kojeg Italijanskog vojnika da se nezaborave saveznici cetnicki u to doba okupacije!

Odgovori

Svi bi vi sto srbujete na portalu i vjeru promenili kada bi videli svoj lični interes.

Odgovori

To ti Boro mozda iz vlastitog iskustva zakljucujes. A drugima ne kroji dok mjeru nisi uzeo.

Odgovori

ovi sto su ucili istoriju iz titinih udzbenika rijec cetnik upotrebljavaju sa negativnim predzbakom, taman kako je tito htio da se stavi znak jednakosti izmedju ustasa I cetnika tj. da su jedni hrvatski a drugi srpski ekstremisti sto BLAGE VEZE nema sa istinom I stvarnoscu, ali ko ce se upinjati sad nesto vise da sazna, zasto „remetiti svoj mir?“

Odgovori

Bitno je da je Slavko Vucurevic poklonio zemljiste Bingo lancu.Normalno bi bilo da se placa mjesecna renta za zemljiste, a ne da se prodaje zemljiste za dzaba.To nam ne bi ni dusman uradio, malo ti je bio PIO…Bitno je da on voza novi audi A6, stidi se dzukelo debela!

Odgovori

Zajednicki spomenik sa Handzar-divizijom, zajedno su se i borili. Fino vam je covjek izlozio arhivu Vermahta, ako lazu komunisti ne lazu Njemci.

Odgovori

CASTRO, U PRAVU STE.

Odgovori

Нико није био цвећка, па ни четници. Али зло у Херцеговини почињу комунисти почетком 1942. године, када су дошли из Пиве, а наши олоши са Владом Шегртом им се придружили. Направили су многа зла у име партије и својих заблуда. Сетимо се невиних жртава у Добрељима, Кифином селу и другим местима и селима широм Херцеговине на челу са Петром Драпшином и Владом Шегртом. Данас су доступне архиве и изјаве сведока, који детаљно сведоче о злоделима које им наређује патрија, а малоумници извршавају без поговора.

Odgovori

Manimo se istorije, svugdje je bilo ljudi i ne ljudi, a ideološki pokreti neka miruju gdje im je storijski trenutak odredio mjesto.

Odgovori

Turiste ne zanimaju spomenici. A kamoli zemlje u kojima se ljudi oko njih svadjaju.

Odgovori

He8o vas spomenik i vi njega.

Odgovori

Italijane ukljuciti u projekat jer su zajedno vojevali i napraviti improvizaciju njihovih vojnika ispod krune!

Odgovori

Spomenik je estetski neprihvatljiv.

I ne bi trebala da strada još jedna zelena površina zbog njega.

Odgovori

Spomenik ti je estetski neprihvatljiv a prihvatljiva ti je ova kućetina preko puta?! Bolje se arhitektonski uklapa spomenik nego pomenuta gradjevina i mnoge druge koje su po Trebinju izgradjene ili se grade.

Odgovori

Ja sam iz Srbije i dolazio sam u Trebinje redovno,nisam morao ali sam smatrao da je to vrsta patriotizma ali vise ne da necu nego ni autom necu tuda proci.Zivite kako znate samo sto dalje od Srbije!

Odgovori

A ti ostani u Srbiji…koji ceš nam krasni..

Odgovori

Zasto u Trebinje? Neka podignu u Niksic na Kapino polje odakle je kralj pobjegao avionom. Koliko je zlata natovario avion nije mogao da poleti pa su morali nesto i da istovare! Saradnici okupatora i cetnici i ustaše! Nego vlast oce opet podele da sirotinja ima cime da se bavi!

Odgovori

Iako nisam ni crveni ni crni ipak su mi drazi ljevicari i svi oni koji su na strani Rusije,naroda i radnika i kakvi god da su ljevicari su sacuvali Srbe od nacizma,jama i narod se za vrijeme njih i obogatio.A ti Karadjordjevici se ne bi ni vratili da im nije nestalo para.Narod zivi ko najveca bjeda a njima sve besplatno jos se slikaju sa Busom,Sorosem i sa njima dogovaraju da nas pljackaju.A sto se tice Trebinje ono je sad isto ko Bilecka skupstina,krmad su pustena i sad sve hoce u svinjac da pretvore.

Odgovori

Saradnicima okupatora dic spomenik???!Bombu stavit pod njega treba,sramota

Odgovori

Kruna Nemanjica da svakako jer je ovo bilo i srce njihove teritorije od davnina nego nerazumjem zasto sluge okupatorske Italijanske pokraj krune ???Samo ih vi dodajte i bice sruseni!!!Dosta vise nametanja kvislinga bradatih!

Odgovori

Pročitajte knjigu Arčibalda Rajsa pa će vam biti jasno ko je bio Aleksandar Jugoslovenski i njegovi kvazi generali koji su poslije svi pobjegli i ostavili narod da ih dzelati vode na klanje.Inače Pavelić je bio jedan od najboljih Aleksandrov poslanik u njegovoj skupštini:

U jednom djelu knjige Arčibald Rajs piše:

„Šta ste učinili za svoje ratne invalide?
Od svih zemalja koje su učestvovale u ratu vaša se najgore odnosi prema njima.
Dok se nekoliko stotina vaših bivših ministara, samoživih
političkih profesionalaca, koji, u većini slučajeva, ništa nisu učinili za otadžbinu, već obilato napunili džepove, sređuju sebi isplaćivanje „penzija“ koje vas koštaju nebrojenih miliona, invalidi vam mogu umirati od gladi.“

Odgovori

novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html:551267-Titova-saradnja-sa-Nemcima

Odgovori

Pregovori o primirju izmedju zaracenih strana su – saradnja?

Odgovori

ma budaletine samo take

Odgovori
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne i stavove internet portala TrebinjeLive.info. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal TrebinjeLive.info zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja.
Evo zbog čega je TrebinjeLive najčitaniji i najuticajniji portal u gradu!
11.000+
dnevnih
posjeta
350.000+
mjesečnih
čitanja
900.000+
mjesečnih
pregleda stranica
19.400+
fejsbuk
sviđanja