Helikopteri Oružanih snaga i jutros su angažovani na gašenju požarišta na području Trebinja, koji su već nekoliko dana aktivni na na Trebinjskih brda i na planini Viduši.

helikopter pozar

Vatrogasci se već dva dana bore sa vatrenom stihijom u selu Vlasače, a zbog nepristupačnog terena požar se gasi i iz vazduha. On za sada ne igrožava imovinu mještana.

Požar u rejonu planine Viduša širi se prema selima Ljubomira, pa je i na tom području gašenje iz vazduha preventivno, kako vatra ne bi ugrozila imovinu stanovnika tog područja.

Helikopteri uzimaju vodu iz rijeke Trebišnjice kod Bregovačkog bazena.