Srpska pravoslavna crkva /SPC/ i njeni vjernici proslavljaju danas Svetu mati Angelinu, srpsku monahinju, despoticu i sveticu.

mati angelina

Rođenjem je dobila ime koje znači anđeoska žena.

Prepodobna mati Angelina, svetovno ime Angelina Branković, bila je kći Đorđa Arijanita Komnina, srednjovjekovnog gospodara oblasti Konjuha i Škumbe, u današnjoj Albaniji.

Bila je supruga Stefana Brankovića, sina srpskog despota Đurađa Brankovića, a svastika slavnog Đurđa Skenderbega.

Mlada Angelina je bila obrazovana, radoznala, lijepa i mudra žena.

Gajila je veliku ljubav prema knjigama, čitala je mnogo, imala je i ličnu biblioteku. Pojedini primjerci njenih knjiga se i danas nalaze u manastiru Krušedol.

Oko 1459. godine u te, tada srpske krajeve, došao je kao izgnanik despot srpski Stefan slijepi.

Za vrijeme boravka kod kneza Đorđa Arijanita Komnina, kći kneževa Angelina zavoljela je slijepoga Stefana i zamolila od roditelja blagoslov za brak.

Roditelji su dali pristanak, te su se Angelina i Stefan vjenčali u Skadru 1461. godine. Imali su sinove Đorđa i Jovana i kći Maru.

mati angelina Prepodobna Angelina despotica srpska, Mati Angelina, rad Paje Jovanovića

U Albaniji su ostali godinu dana pa su po preporuci Skenderbega otišli u Italiju i u Furlaniji kupili stari zamak Beograd na rijeci Taljamentu.

Na poziv mađarskog kralja Matije Korvina, Angelina je krenula sa dvojicom sinova preko Beča i Budima za Srem. Sa moštima svoga muža je u Srem stigla februara 1486. godine.

U Kupinovu u crkvi Svetog apostola i jevanđeliste Luke položila je Stefanove mošti (15. februara 1486. godine).

Prepodobna mati Angelina primila je u Sremu sveti i anđelski monaški čin, u ženskom manastiru kod Krušedola, zadržavši na monašenju isto ime Angelina.

Zbog svojih mnogobrojnih djela, ona je, kao savršena hrišćanka, supruga, majka i monahinja, od naroda s pravom dobila naziv Majka Angelina.

Preminula je 30. jula 1520. godine.

Sahranjena je u ženskom manastiru kraj Krušedola, a kada je poslije nekoliko godina njeno sveto tijelo bilo objavljeno, njene svete mošti prenijete su u crkvu manastira Krušedol i položene u isti ćivot sa moštima svetog joj sina Jovana Despota.

Ove svete i čudotvorne mošti sremskih svetitelja Brankovića Turci su zajedno sa manastirom Krušedolom palili 1716. godine, a sačuvana je samo lijeva ruka Svete majke Angeline.

mati angelina Kivot sa moštima Svete Mati Angeline Branković

Zbog ljubavi i blagosti kojom je zračila za života, ova svetiteljka se kroz cijelu službu i danas oslovljava kao – mati, prepodobna, preblažena, prisnoblažena, dostoblažena, blažena…

Njen lik nalazi se na svim ikonama svetih Brankovića.

Srpska pravoslavna crkva je proslavlja 12. avgusta i 23. decembra.

Pjesma Majke Angeline