U Narodnoj biblioteci u Trebinju, prof. dr Branimir Kuljanin priredio je sinoć predavanje na temu "Zajednica nezavisnih slovenskih država - naša budućnost".

branimir kuljanin predavanje trebinje (1)

On je kazao da je na Slovenskom saboru, koji je krajem maja i početkom juna održan u Rusiji, donesena odluka da se predstavnicima vlasti svih slovenskih zemalja uputi poziv da se formira Zajednica nezavisnih slovenskih država.

"Poslije pada Varšavskog pakta, nestale su i tri velike slovenske države - SSSR, Čehoslovačka i Jugoslavija, od kojih je nastalo dvadeset i nekoliko novih zemalja", naveo je Kuljanin.

Svi Sloveni, naveo je on, trebaju da se zamisle o svom položaju u svijetu, ističući da se iduće godine očekuje pravo-politički koncept za izradu dokumenata po formiranju saveza, koji će biti upućeni na svojevrsnu ratifikaciju od slovenskih država.

"Savez bi funkcionisao na osnovama ravnopravnosti, uzajamne pomoći, koristi, solidarnosti", dodao je Kuljanin, koji je profesor na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.

Ekonomsku podršku pri formiranju ovog saveza, po Kuljaninovom mišljenju, daće Međunarodna banka za ekonomsku saradnju, koja raspolaže sa kapitalom od preko 100 milijardi dolara, a koja je do sada u slovenske države uložila oko deset milijardi dolara.

Predviđena je, pojasnio je Kuljanin, i politička i saradnja na polju bezbjednosti, s obzirom na činjenicu da NATO pakt nasilno uvlači pojedine države pod svoje okrilje, kao što je primjer sa Crnom Gorom.

"Postoji mogućnost i da se slovenske zemlje povežu i na vojno-političkom planu i da se organizuju kao samostalni subjekt u savremenom svijetu, društvu i istoriji", precizirao je profesor Kuljanin.

Slovena danas ima više oko 300 miliona, a slovenska zemlja se prostire od istočnih granica Njemačke, Austrije i Italije do Tihog okena, Japana i korejskog poluostrva.

branimir kuljanin predavanje trebinje (1)

"Zašto bismo se mi ponižavali i ispunjavali besmislene uslove za ulazak u Evropsku uniju i NATO pakt, kada možemo da formiramo svoj savez i budemo u centru svijeta jedna velika ponosna civilizacija i kultura koja slobodno određuje svoj put i živi u miru i slobodi!?", zaključio je Kuljanin.

Kuljanin je autor više publikacija i naučnih radova o Rusiji, Balkanu, Evroazijskoj uniji, istočnom pitanju.

Predavanje je organizovala Narodna biblioteka Trebinje.