Kako je nastao Mjesec? Bilo je to u vrijeme početka oblikovanja Sunčevog sistema, prije četiri-pet milijardi godina. Ni Zemlja, ni Teja, tada još nisu bile planete, bar ne prema današnjoj definiciji pojma ‘planeta’ - jer su dijelile zajedničku orbitu.

nastanak mjeseca sudar zemlje i teje

Mnogi astronomi vjeruju da se u vrijeme formiranja Sunčevog sistema protoplaneta Teja, veličine Marsa, sudarila sa Zemljom.

Sudar između Zemlje i Teje bio je direktan. Analiziranjem nivoa kiseonika na Zemlji i Mjesečevom kamenju, naučnici su otkrili da su ovi nivoi gotovo isti. To upućuje na zaključak da je sudar bio toliko jak da su se dijelovi Teje i Zemlje spojili, stvorivši našu planetu i naš satelit.

Naučnici su zaključili da se Teja pomiješala i sa Zemljom i sa Mjesecem, što objašnjava zašto sastav Mjeseca nije mnogo drugačiji od sastava Zemlje.

nastanak mjeseca sudar zemlje i teje

Udar je srećom bio jak i čeoni. Da nije bilo tako, danas bi se umjesto Zemlje i Mjeseca između Venere i Jupitera nalazio pojas asteroida.

nastanak mjeseca sudar zemlje i teje

Prema teoriji koju su potvrdila najnovija mjerenja, materijal koji je bio izbačen u svemir, poslije sudara, temeljno se izmiješao do tačke gdje više nije bilo moguće razaznati šta je pipadalo Teji, a šta Zemlji.

Dio tog materijala pao je na Zemlju i postao novi omotač, a dio se sabijao milionima godina dok na kraju nije postao Mjesec.

nastanak mjeseca sudar zemlje i teje Nasina fotografija - ovako Mjesec izgleda sa "druge" strane.

Nasina fotografija. Ovako Mjesec izgleda sa "druge" strane.

Kako je nastao Mjesec?