Odbornici Skupštine grada usvojili su danas istorijski nacrt rebalansa budžeta grada Trebinja za 2017. godinu, u iznosu od 28.751.000 KM, što je za 26,27 odsto ili za oko šest miliona KM više u odnosu na usvojeni budžet u decembru 2016.

skupstina grada trebinja

Ovim nacrtom u budžet grada uvrštena su i kreditna sredstva u iznosu od 6.340.000 KM, koja će biti iskorišćena za pokriće prošlogodišnjeg deficita - 2.529.000 KM, sudske presude - 1.628.000  i kapitalne investicije - 2.183.000 KM.

Iako je bilo predviđeno da nacrt rebalansa budžeta bude veći od 31,3 milion KM, na preporuku Ministarstva finansija rebalans je umanjen na 28,7 miliona KM, te u njega nisu uvrštena sredstva Fonda solidarnosti u iznosu od 2.600.000 KM.

"Bez kreditnog priliva, redovni prihodi budžeta su manji u odnosu na prvobitni budžet za 1,58 odsto, pri čemu se smanjenje bilježi i na poreskim za manje od jedan odsto i na neporeskim prihodina za 95,4 odsto od čega je najveće smanjenje na kontu naknada za korišćenje prirodnih resursa za električnu energiju", pojasnila je Jelena Kulušić, načelnik Odjeljenja za finansije.

Iz opozicije kažu da se budžet ne mjeri po tome koliko je kredita podignuto, već šta je urađeno.

Nacrt rebalansa budžeta nije istorijski, već izborni, jer se sve podređuje izborima, dok su smanjena izdavanja za kulturu, sport, socijalna davanja, navode opozicionari.

"Svi su grantovi smanjeni, iako je budžet veći", rekao je Zoran Anđušić, odbornik PDP-a.

Iako se u nacrtu rebalansa primjeti da su smanjeni grantovi, vladajuća većina tvrdi da će kroz Fond solidarnosti biti povećana izdvajanja za sve stavke koje su, samo naizgled, smanjene.

Odbornik SNSD-a Zdravko Butulija rekao je da će kroz Fond solidarnosti, koji nije uvršten u nacrt rebalansa budžeta, biti finansirana pojedina kapitalna ulaganja i socijalna davanja.

"Iz Fonda solidarnosti finansiraće se grant za mjesne zajednice - 350.000 KM, grant za narodnu kuhinju - 60.000 KM, Crveni krst - 82.200 KM, Udruženje penzionera 81.000 KM, grant za udruženja osoba sa invaliditetom - 20.000 KM, Bolnica - 50.000 KM, doznake građanima - pomoć novorođenčadima, djeci sa sela, materinski dodatak - 180.000 KM, kapitalne projekte 2.600.000 KM", rekao je Butulija.

Odbornik Blagoje Šupić je kazao da su nacrtom rebalansa budžeta predviđene investicije koje su duplo veće u odnosu na prethodne godine, što je, kako je dodao, dokaz da je ovaj rebalans investicioni.

Nacrtom rebalansa budžeta predviđene su kapitalne investicije u vrijednosti od 6.638.700 KM, što je za čak 102 odsto više u odnosu na plan budžeta tekuće godine.

Kada se ovome dodaju i sredstva za kapitalne investicije predviđena Fondom solidarnosti - 2.600.000 KM, ova stavka biće uvećana za čak 128 odsto u odnosu na planirani budžet.