Nacrtom rebalansa budžeta grada Trebinja za 2017. godinu predviđeno je povećanje budžetskih sredstva za čak 37,69 odsto u odnosu na usvojeni budžet u decembru 2016., pa će po prvi put u istoriji naše lokalne samouprave budžet iznositi nevjerovatnih 31.351.000 KM.

gradska administracija trebinje

Ovim nacrtom, koji će se 14. jula naći pred odbornicima gradske skupštine, u budžet grada uvrštena su i kreditna sredstva u iznosu od 6.340.000 KM i 2.600.000, koja su predviđena u okviru novoosnovanog Fonda solidarnosti.

Procjena nadležnih u Gradskoj upravi je da će na godišnjem nivou biti ostvareno i oko deset odsto više prihoda od usvojenih budžetom.

Ukupni rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu budžeta po nacrtu rebalansu su 27.475.800 KM što je 27,94 odsto više u odnosu na usvojeni budžet, a ukupni rashodi, izdaci za nefinansijsku imovinu, izdaci za otplatu dugova i ostali izdaci po rebalansu iznose 31.351.000 KM ili 37,69 odsto više od usvojenog budžeta.

Od tekućih rashoda, iznos od 8.743.000 KM se odnosi na rashode za lična primanja što je 2,31 odsto manje od usvojenog budžeta za 2017. godinu.

U Gradskoj upravi radi 277 radnika, dok su u novembru radila 344 radnika.

Nacrtom rebalansa budžeta predviđene su i kapitalne investicije u vrijednosti od 7.498.700 KM, što je za čak 128 odsto više u odnosu na plan budžeta tekuće godine.