Policijska uprava Trebinje apeluje na sve građane da prilikom paljenja vatre obrate pažnju na okolinu, da uzmu u obzir vremenske prilike i sve druge okolnosti koje mogu da utiču na širenje vatre, kao i da je ne ostavljaju bez nadzora.

policija pozar

Odlukama opština propisano je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom u periodu od 1.5. do 1.10., u urabanom području grada, u blizini građevinskih objekata u izgradnji, u blizini otvorenih skladišnih prostora, u blizini složenog sijena, slame, lisnika, u putnom ili dalekovodnom pojasu, u polju za vrijeme sazrijevanja i skidanja ljetnine.

Paljenje vatre je dozvoljeno samo pod nadzorom i uz obezbjeđenje sljedećih uslova:

- Paljenje prijaviti nadležnoj policijskoj stanici ili vatrogasnoj jedinici;

- Paljenje vršiti za vrijeme mirnog vremena uz obezbjeđenje priručnih sredstava za gašenje vatre;

- Oko mjesta predviđenog za paljenje obezbjediti pojas širine 3 metra, očišćen od trave, korova i drugog zapaljivog materijala ili uzorati brazdu širine 2 metra;

- Lice koje je palilo vatru dužno je prije napuštanja mjesta da je u potpunosti ugasi.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Trebinje u prvih pet mjeseca 2017. evidentirano je 70 šumskih požara.

Oni koji ne preduzmu mjere predostrožnosti prilikom paljenja vatre, te izazovu materijalnu štetu Policijska uprava Trebinje će sankcionisati u skladu sa važećim zakonskim propisima.